Læserbrev:
Danmark bør give asyl til forfulgte militærnægtere!

Regeringen har bestemt, at militærnægtere der er flygtet fra lande hvor militærnægtelse er forbudt ikke mere kan få asyl i vort land. Derimod giver Danmark stadig „tålt ophold" til en tidligere højtstående irakisk officer, der er under mistanke for folkedrab. Denne politik er usammenhængende og selvmodsigende. Militær og militarisme er hovedårsagerne til verdens flygtningestrømme, og militarister på flugt bør aldrig kunne finde fristed i Danmark. De bør stå til regnskab for deres ugerninger, enten hvor de har begået dem eller i FN-regi.

Militærnægtere giver derimod håb om en bedre og fredeligere verden. De bør absolut kunne opholde sig hos os, samtidig med at vi lægger pres på de lande, der ikke har en militærnægterlov, for at få dem til at indføre en sådan, og vi bør arbejde for, at FN anerkender militærnægtelse som en menneskeret. Dette kan Danmark gøre med stor vægt, idet vi selv som det andet land i verden fik en militærnægterlov i 1917.

Henning Sørensen
Forfatter - fhv. skraldemand
Villa Pax
Irisvej 17
8500 Grenå