Rapport fra et udstationeringssted 4

Af Jesper H. Rasmussen

Velkommen til endnu en udgave af en guidet og aldeles uforpligtende rundtur i et nægterunivers. Turen vil i dag byde på et hyggeligt og interessant indblik hos to nægtere, der venligt vil gelejde os rundt i deres dagligdag.

Dansk Cyklist Forbund
En hin novemberdag i det herrens år 2000 indfinder NB's udsendte med-arbejder hos Dansk Cyklist Forbund, der efter sigende skulle huse to militærnægtere. Og sørme om ikke tilfældet vil at David Stensbo, 22 år med ti måneders tjeneste, og Jonas Jakobsen 21 år, 8 måneder, beredvilligt tropper op for at for at invi os i deres dagligdag.

Hverdagen
Dansk Cyklist Forbund er en privat interesseorganitation, hvis virke er at tale cyklisternes sag, primært vedrørende trafiksikkerhed. Selve stedet er tæt på at ligne en cykelbutik, med dets sortiment af kort og cykelanhængere.

De primære arbejdsopgaver foregår her i butikken, med direkte salg og pakning af bestilte produkter. Der er tale om et sæsonbetonet arbejdet, hvor de varme måneder selvsag er travlest.

Derudover er der det nok så velkendte, for nægtere, forefaldende arbejde såsom indkøbstjanser mm. Dagligdagen er præget af hyg-gelige og afslappede arbejds-betingelser, gode kollegaer og fleksible arbejdstider fortæller nægterne, og deres rolige kropssprog og tale synes at bekræfte sandfærdigheden i dette.

Middelalderlig konstruktion
David og Jonas var begge bevidste i deres fravalg af militæret helt fra starten, hvilket tydeligvis afspejler sig i vores videre samtale. At deres fædre indtog samme standpunkt i sin tid mener de også har farvet deres opfattelse. Begge oplever de at den militære tankegang strider mod deres natur.

"Grundlæggende bør man kunne tale sig til rette om et konfliktsspørsmål".

"Væbnet indgriben som forsvaret reelt er konstrueret til, leder uvilkårligt tanken hen på det middelalderlige tema om den stærkes ret, noget som en moderne civilisation helt burde afstå fra", udtaler David Stensbo.

Spild af ressourcer
I betragtning af hvor mange økonomiske ressourcer, der kanaliseres til Forsvaret mener de to militærnægtere at pengene skulle anvendes på mere samfundsgavnlige områder herunder ældrepleje, og andre udsatte grupper i samfundet.

Politikernes velvillighed til konstant at donere penge til militært isenkræm er beklageligt siger de begge, og konkluderer at politikerne må være i lommen på Forsvaret.

Tab af identitet
At blive trænet til at tage andres menneskers liv afstår begge nægtere fra, og derfor var det indlysende at nægte. Et frygteligt spild af tid og energi på noget som aldrig samvittighedsmæssigt vil give mening. "Som soldat bliver du automatisk frataget din identitet og erstattet med et nummer; du bliver hæmmet i din selvstændige tankegang og fysiske udfoldelsesmuligheder". Det er noget som jeg tager stærkt afstand fra", slutter Jonas.

Afskaf hær og værnepligt
Begge har de svært ved at se en hærs eksistensberettigelse i et land som Danmark, og så selvsagt gerne værnepligten afskaffet hurtigst muligt.

Med hensyn til fortalerne for Forsvarets berettigelse som samfundsmæssig opdragelsesanstalt mener nægterne at det er skudt helt ved siden af.

For et fåtal af de genstridige hoveder vil det have en tilsigtet effekt, men for majoriteten af unge, tror de ikke det er konstruktivt for "karakteren" at blive kommanderet rundt med som en anden slave.