Manipulation

Af Peter Mikael Hansen

For offentlige midler propaganderer forsvaret utilsløret at forsvaret kan yde en humanistisk indsats. Pjecen Befolkningens forsvarsvilje maj 1975 - oktober 2000 er endnu et eklatant eksempel på den bevidste manipulering af befolkningen som udgår fra for-svarets propaganda-kontor - Forsvarets Center for Lederskab, Psykologisk Afdeling.

At vride armen om på etablerede begreber og vende dem på hovedet, er et bevidst led i det orwellske nysprog som forsvaret benytter sig af, og som lige så stille glider ind i mediernes sprogbrug. Det er eksempelvis blevet legitimt at kalde krig for fred og soldaters angrebskrig og bombning af civile for fredsskabende endda med en humanis-tisk retfærdiggørelse.

Pjecen formår ikke at komme bag om tallene. Den er selvforherligende, selvretfærdigørende, odiøs og skrevet i et manipulerende tendeniøst sprog. Men det kommer vel ikke bag på nogen? Men hvem betaler?

Hvilken trussel?
Tallene bunder ikke i en reeel trussel,men i en manipuleret offentlig mening. Forsvaret er et led i denne proces.

Pjecen påstår, at når forholdene er rolige falder forsvarsviljen, og når diktatorisk undertrykkelse bryder ud og civile nedkæmpes for åben skærm, så stiger forsvarsviljen. Men manipulation-en består bl.a i at lade situationen fremstå, som om det er militæret, der kan løse konflikten, hvad militæret naturligvis ikke kan. De målinger der fremkommer umiddelbart efter sådanne manipulationer vil derfor muligvis være mere positive overfor militæret end i en periode hvor militæret ikke i samme grad er synlig. Derfor afspejler 'forsvarsviljen' ikke nødvendigvis en reel 'forsvarsvilje' men snarere militærets propaganda-budget.

Pjecen er et eksempel på manglende metodisk grundighed. Den er et unuan-ceret eksempel på manglende vilje til at analysere et vigtigt samfundsforhold reelt. Pjecen nævner eksempelvis truslen om luftbombardement af Serbien i 1998, som et eksempel på at forsvarsviljen steg.

Men hvis befolknigen blev reeelt informeret - at Rambuillet-forhandlingerne rent faktisk kunne være ført til en sandsynlig diplomatisk løsning, og ville have gjort det hvis ikke amerikanerne gennemtrumfede sin egen dagsorden; krig med Serbien - og at hvis denne ikke-militære diplomatiske holdning blev bakket op af et officielt Danmark, kunne man så ikke tænke sig at spørgsmålet "Er det nødvendigt for Danmark at have et militært forsvar, for at landet kan gøre sine synspunkter gældende internationalt", ville blive besvaret anderledes.

Bevares, få kender sandhederne om de seneste Balkan-krige, men alle ved, at forsvarets egen pjece om forsvarsviljen kun giver et billede af, hvad forsvaret ønsker offentliggjort.