Forsvarsviljen daler

Af Peter Mikael Hansen

35,4 % mener ikke, det er nødvendigt for Danmark at have et militært forsvar, for at landet kan gøre sine synspunkter gældende internationalt og 29,3 % - i forhold til 23,6 i oktober 1998 - mener ikke at forsvaret bidrager til at sikre freden for Danmark, fremgår det af publikationen Befolkningens forsvars-vilje, som er udgivet af Forsvarets Center for Lederskab.

Men i hvor høj grad kan man stole på forsvarets publikation?
Kunne man forestille sig at tallene ville se anderledes ud hvis en anden analyse-metode blev brugt, eller hvis andre spørgsmål blev stillet; eksempelvis: Hvis ikke-militære fredsskabende og fredsbevarende metoder viser sig bedre til at skabe og bevare freden, ville du så foretrække de metoder frem for militæret?

Det er indlysende at de metoder som fredsforskere og fredsfolk ønsker at benytte ikke i tilstrækkelig omfang er blevet benyttet endnu, og derfor er spørgsmålet naturligvis hypotetisk. Men det er netop fordi militaristerne sidder tungt på beslutningstagerne og pengekassen.

(Ved de såkaldte omnibusundersøgelse udspurgtes et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år.

Otte spørgsmål om forsvarsvilje indgik i perioden maj 1975 til oktober 2000 i fjorten omnibusundersøgelser. Ca. hvert andet år har Forsvaret Center for Lederskab udgivet en publikation af disse undersøgelser.

Publikationerne kan fås ved henvendelse til Forsvarets Center for Lederskab, Psykologisk Afdeling, Svanemøllens Kaserne, Ry-vangs Allé 1, 2100 Kbh. Ø, tlf.: 39 15 19 00).