Beretning 2000

Medlemsfremgang
Antallet af betalende medlemmer steg fra 158 til 159 i år 2000, ikke mindst takket være en ihærdig indsats af kassereren. Det er samtidig en ny rekord for den siddende bestyrelse og en opfyldelse af målsætningen for år 2000, som lød på 150 betalende medlemmer.

1. maj
Også på andre områder havde MNF succes i år 2000. Den traditionsrige 1. maj blev en flot succes: Fem aktivister mødte frem, inklusiv en nægterpige, og uddelte nægterpropaganda, oplysninger og solgte klistermærker og t-shirts. Forårssolen skinnede og øllerne var kolde.

15. maj
Solen skinnede også over Kultorvet på den Internationale Militærnægterdag den 15. maj. Vanen tro var MNF af huse og delte løbesedler ud og samlede underskrifter ind til støtte for militærnægtere - denne gang til støtte for flygtede serbiske militærnægtere. Som læsere af NB vil vide afviste også Danmark i det forgange år at give asyl til flygtede serbiske militærnægtere - militærnægtere som flygtede fra den krig Danmark både fordømte og deltog i. 600 løbesedler blev uddelt.

Sessionsaktioner
Unge sessionssøgende i København blev tidligt om morgenen og om formiddagen i 2 uger både i foråret og efteråret mødt af friske unge militærnægtere, som uddelte pjecer med militærnægterinformation. Denne tilbagevendende traditionsrige MNF-aktivitet rammer med få midler n af de mest oplagte MNF-målgrupper.

STORM
MNF deltog på syv af efterårets studieorienterende møder (STORM) i hovedstadsområdet. To nye STORM-aktivister fik nogenlunde reddet MNFs målsætning om at deltage i ca. 10 studie-orienterende møder.

Nedtur
Ikke på alle punkter opfyldte MNF sin målsætning for år 2000 aktionsmæssigt. Den 1. december, som er Fredsfangernes Dag, ville MNF gerne have været på gaden, men måtte sande, at kræfterne ikke slog til. Det samme gjaldt for en eventuel kaserneaktion, som ikke blev til noget, og selvom Roskilde-festivalen ikke var nævnt i arbejdsplanen for år 2000, ville det have pyntet på MNFs aktivitetsniveau, hvis MNF alligevel havde deltaget.

Publikationer
Til gengæld havde MNF succes med udsendelse af nægteroplysning på skrift.En ny sessionspjece så dagens lys sammen med en forbedret udgave af Vilkår. Dertil kommer, at NB udkom regelmæssigt i 6 numre 20 sider, inklusiv et 4-farve særnummer om EURO-afstemningen den 28. september. En afstemning, NB forsøgte at nuancere, ved at inddrage perspektivet omkring opbygningen af EU-hæren. Særnummeret udkom i 3000 eksemplarer og blev udsendt til landets biblioteker og gymnasier. Endelig blev udstationeringskartoteket udbygget - et kartotek som foreligger dels på internettet, dels på skrift. På den negative side tæller en manglende fornyelse af MNFs hverve- og kasernepjecer.

Internationalt
Sidste år blev endnu et aktivt år for MNF internationalt set. MNF havde en repræsentant til det årlige European Futures Congress, denne gang afholdt dels i Budapest, dels i Ljubljana. MNF konsoliderede sine mange fredspolitiske kontakter i denne forbindelse, især til østeuropæiske lande. Disse netværk af personlige kontakter er uvurderlige.

I Budapest mødtes MNF samtidig med den serbiske militærnægterorganisation Seobe99, hvilket på serbiske står for noget i retning af frihed 99. Flere tusinde serbiske unge mænd (og nogle gange deres kvinder og børn) flygtede eller deserterede fra krigen i Bosnien. Mange af dem strandede i Budapest, hvor de hverken kunne få asyl eller lov til at søge videre til eksempelvis Danmark. Nogle af disse militærnægtere og desertører begyndte at samle sig i et netværk, og efterhånden startede de en organisering, som endte med Seobe99. MNF har støttet disse nægtere moralsk og økonomisk. En støtte, som de gentagne gange har takket inderligt for. Støtten til disse flygtede militærnægtere er et af MNFs mest direkte og hjælpsomme tiltag internationalt set.

Nordisk samarbejde
År 2000 var også året hvor MNF var inviteret til nordisk nægtermøde. De norske tjenestegørende nægtere havde inviteret og præsteret et flot program. Mødet var indholdsrigt og relevant, bl.a. med oplæg af den svenske konfliktløser Kerstin Schultz og den norske fredskæmper Jørgen Johansen.

Minus EBCO
Desværre blev et ellers planlagt EBCO-møde aflyst. Mødet er til gengæld flyttet til dette forår. EBCO (European Bureau for Conscientious Objection, europæisk kontor for militærnægtelse) forsøger at koordinere de europæiske militærnægterbevægelser. MNF er tilknyttet, men havde i 2000 ikke et videre tæt sam-arbejde med EBCO.

Samarbejde med fredsbevægelsen
I det forgange år blev Det Danske Fredsakademi stiftet bl.a. med økonomiske og personlige ressourcer fra MNF.

Det Danske Fredsakademi afholdt en kombination af generalforsamling og seminar om fredsundervisning, hvori MNF deltog. Derudover deltog MNF i en vis udstrækning i Fredsbevægelsens Koordineringsgruppe (FK).

Kontor og Internettet
MNFs kontorer i hhv. Århus og København overlevede. Den største rådgivningsaktivitet udspringer fra lands-kontoret, hvor der igen i år 2000 var åbent hver tirsdage og torsdage. MNF rådgav tusindvis via telefon, post, e-post og personlig fremmøde. Der er stigende aktivitet via internettet; faktisk kom 60 % af henvendelserne til MNF via internettet. MNFs hjemmeside fred.dk/mnf var godt besøgt - gennemsnitligt 1000 besøgende om må-neden. Siderne blev holdt ajour og udbygget i det om-fang, ressourcerne tillod. De sædvanlige kategorier blev fastholdt, og især udstationeringskartoteket blev udbygget.

Sport og merchandise
Sportsligt blev det et nogenlunde godt år for MNF. Mange mnf'ere deltog i årets traditionsrige Cityløb og fik pulseret godt igennem. Desværre lykkedes det ikke at stille hold DHL-stafetten.

2000 var også året, hvor MNF fik fabrikeret en lighter med logo, og hvor MNF udskrev en t-shirt-konkurrence, som Jakob Ørsted vandt. Den nye t-shirt leveres i år (2001). Der blev også trykt et nyt oplag af de klassiske klistermærker "Civilt område - Militær adgang forbudt". Endvidere blev der iværksat en plakatproduktion.

Presse
3 gange var MNF i radioen og 1 gang i Ekstrabladet!

Bestyrelsen