Europa som atomvåbenfri zone

En fredsskabende dagsorden:
atomvåbenfri zoner i Europa!

Hemmelige planer om benyttelse af atomvåben i en potentiel konflikt og den fortsatte udstationering af atomvåben skaber stadig usikkerhed og angst i Europa.

Opbyggelsen af atomvåbenfri zoner i Europa, garanteret ved international lov, er en logisk metode til at mane angsten og usikkerheden i jorden, og et vigtigt sikkerhedsmæssigt skridt i retning fred og bedre betingelser for Europas borgere. Samtidig vil det medføre et større pres i retning af en global atomvåbennedrustning.

Fredsorganisationer fra foreløbig 10 europæiske lande har derfor annonceret en kampagne, som skal opbygge bevidstheden omkring behovet for atomvåbenfri zoner i Europa, og som skal forsøge at få de respektive regeringer til at arbejde for dette inden for rammerne af OSCE.

Kampagnen "Call for a Nuclear-Weapon-Free Zone in Europe", er blevet til på initiativ af organisationer i Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien, Ungarn, Rumænien og Slovenien.

For yderligere oplysninger kontakt:

Militærnægterforeningen
Dronningensgade 14, 1420 kbh. K
Tlf.: 38 11 92 10
E-post MNK@FRED.dk