Vi behøver mindre pligt

Den svenske arbejdsgruppe Pliktutredningen har fremlagt sin betænkning om værnepligtens fremtid. I følge Svenske Dagbladet indeholder betænkningen blandt andet hårdere straf til totalnægtere og ‘ret’ til tre måneders militærtjeneste til alle som vil.
Svenska Freds- och Skiljedomföreningen retter hård kritik mod forslaget.


Af Jens Petersson, generalsekretær i Svenske Freds och Skiljedomföreningen

Med de kommende årtiers lyse trusselsbillede, står det klart at vi behøver langt færre værnepligtige. Pliktutredningens forslag går i modsat retning, hvilket er aldeles vanvittigt.

ifølge Svenska Dagbladet foreslår Pliktutredningen at totalnægtere idømmes fængselsstraf allerede ved førstegangs-nægtning, hvilket er en skærpelse i forhold til nuværende praksis.

Pligt-instrumentet er frihedskrænkende og bør derfor anvendes med størst mulig forsigtighed. At udvide pligten og straffen er helt uacceptabelt.

Betænkningen indeholder også forslag om en tremåneders værnepligtsuddannelse for dem som slet ikke behøves i forsvaret, men alligevel godt vil gøre værnepligt.

Vi behøver mindre pligt - ikke mere.

Bearbejdet og oversat af Peter Mikael Hansen