Bog om militærnægters historie

Jeg er ved at skrive en bog om militærnægternes historie i Danmark. I den forbindelse søger jeg materiale. Næsten alt har interesse; men specielt billeder, artikler og personlige beretninger.

Det kan være beretninger om livet i lejrene eller som udstationeret. Det kan være beretninger om repressalier i forbindelse med at være nægter. Eller succes historier fra nægtere.

Billederne kan være fra alle situationer der relatere sig til nægtere, fra de første demonstrationer og livet i lejrene til militærnægter skolen eller udstationeringsstederne.

Andet materiale så som pjecer, plakater og bøger om militærnægterer har selvfølgelig også interesse.

Baggrunden for at jeg er i gang med denne bog er at jeg selv har været nægter i 94, hvor jeg skrev en lille pjece om emnet. I mellem tiden er jeg blevet historiker og vil gerne skrive mere om nægterne og har derfor fået en aftale med forlaget Tidens Tern om at de gerne vil udgive den.

Håber på at I kan hjælpe mig, med materiale. I er meget velkomne til at kontakte mig for yderligere information.

Med venlig hilsen

Michel Steen-Hansen
Jørgen Roedsvej 1, 2.tv.
4100 Ringsted.
Tlf. privat: 57617230
Tlf. arbejde: 57616859
Mail: msh@ringsted.dk