Til den danske regering
27. april 1999

Indtil videre har NATO's bombardementer for Kosovos befolknings vedkommende ført til en ekstrem vanskelig situation.
Da en militær løsning ikke er sandsynlig på kort sigt og under alle omstændigheder ikke kan stå alene, vil en fortsættelse uden bombestop og forhandling yderligere vanskeliggøre situationen for hele befolkningen i området.

På denne baggrund opfordrer en enig bestyrelse for Kosovo Kredsen efter opfordring fra den netop afholdte generalforsamling den danske regering til at arbejde for fuld kraft for at få afprøvet alle fredsinitiativer. Det er vores opfattelse, at der kan åbnes op herfor med et bombestop af mindst 3 dages varighed.
Enhver chance for at få bragt humanitær bistand til området og specielt ind i Kosovo bør udvikles og støttes.

For bestyrelsen

  • Niels Groth
  • Tue Magnussen
  • Jørgen Madsen
  • Karsten Fledelius
Kosovo Kredsen
sekretariat Demokratikonsulenterne
v. Niels Groth, tlf. 33 32 80 75, lokal 4
Tukshøjen 40, 2730 Herlev

Kredsen består af repræsentanter for en række humanitære organisationer som Folkekirkens Nødhjælp, Mellemfolkeligt Samarbejde, FN-forbundet, Arbejderbevægelsens Internationale Forum etc. Denne udtalelse kan dog ikke uden videre tegne medlemsorganisationerne.