Postmand Per i trøjen
Af Mos-Poul, antimilitarist i Post Danmark

I 50 året for Hjemmeværnet har det fået sværre ved at rekruterer mandskab og medlemstallet er faldene. Nu kommer den gamle postetat militaristerne til undsætning.

Den 09 november 1998 udsendte Post Danmarks Direktion et notat. I korte vendinger meddeles det, at det er besluttet, at der skal opbygges et virksomhedshjemmeværn i Post Danmark. Virksomhedshjemmeværnet vil blive opbygget med basis på postcentrene og til at forestå den daglige ledelse ansættes en nuværende kompagnichef, der tillægges rang af kaptajn.
Et par uger efter kommer samme i historie i det landsdækkende personaleblad "Nyhedsposten". Inden da er nyheden om militarismens indsnigen i postvæsnet blevet bragt i flere medier. Alle artikler desangående argumenter for nyskabelsen ved at fremfører, at de reele kampstyrker i disse år minimeres og at flere militære opgaver overgår til Hjemmeværnet, herunder bevogtning af vigtige infrastrukuelle enheder under kriser og krig. Og, som Hjemmeværnet selv skriver i en pjece, "ingen er vel nærmere til at forsvare en virksomhed af vital betydning for samfundet end de ansatte på virksomheden".
Nuvel, sådanne argumenter er hørt før fra d´herrer krigskarle og arbejdsgivere. Og som altid omgår propagandaen det faktum, at hverken ansatte eller befolkning er blevet hørt om de vil være med på galajen. Projektet søsættes uden nogen former for dialog og det tunge skyts køres i stilling. Ideen skal sælges og de postansatte skal melde sig under fanerne. Et eksempel:
" Posthjemmeværnet bidrager til at skabe tryghed under krise og krig, så virksomheden kan fortsætte produktion og drift, og således sikre befolkningen fortsat service på området". I fredstid skal Virksomhedshjemmeværnet "desuden yde støtte ved større fællesarrangementer og ved større ulykker".
Her i foråret har alle postcentre haft besøg af en to-dages udstilling fra Virksomhedshjemmeværnet. Med kulørte foldere, plakater og balloner har hyggelige midaldrene, uniformerede mænd propaganderet for at melde sig til forsvar af virksomheden. Samme trend ses iøvrigt hos blandt andet DSB, Tele Danmark og et enkelt elselskab. Medarbejderne skal overbevises om, at de pludselig er i samme båd med en sædvanligvis ligeglad virksomhedsledelse - eller politikere, der af den ene eller anden grund bringer Danmarks på krigsfod eller i krise.

De røde uniformer skal altså indimellem udskiftes med grønne ditto. Posthjemmeværnet skal løse opgaver for Post Danmark og, interessant nok, resten af totalforsvaret. De vigtigste officielle opgaver er:

  • støtte bedriftsværnet
  • under krise og krig medvirke ved kontrol af ind - og udpassage ved virksomheder under Post Danmark
  • adgangskontrol, som udføres sammen med det civile vagtpersonale
  • sikring og bevogtning, som udføres for at hindre mindre styrkers muligheder for at ødelægge postcentre eller instalationer, der har vital betydning for Post Danmarks fortsatte drift
Hvad der ikke ofres ord på er, at Post Danmarks Virksomhedshjemmeværn er en integreret del af det danske totalforsvar. Det betyder, at det postale værn sagtens kan sættes til at udfører opgaver der ikke direkte relaterer til postgangen. Er der først gang i gaden kan den hyggelige skare af Postmænd Per sagtens sættes ind hvor som helst. Og mod hvem som helst.

NEJ TIL SAMMENBLANDING AF DET CIVILE ARBEJDSMARKED OG KRIGSMAGERNE!
BOYKOT VIRKSOMHEDSHJEMMEVÆRNENE HVOR DE DUKKER OP!