Fredsappel fra serbisk fredsbevægelse

- Kvinder i Sort appellerer til NATOs regeringer

Lige siden 1991 har fredsgruppen fra beograd Kvinder i Sort mod Krig, arbejdet aktivt for ikkevold og fred. Kvinder i Sorts karakteristiske politik har været at modarbejde alle form for vold, krig, militarisme og nationlisme. Siden 1991 har det største offer været civilbefolkningen. Det gentager sig nu.

Liv, solidaritet og respekt for forskelligheder er de værdier vi i Kvinder i Sort står for. Igennem 8 år har vi opbygget et netværk af udveksling og solidaritet. Dette arbejde indbefatter kvinder fra alle kontinenter, der i blandt selvfølgelig kvinder fra NATO-lande.

Da Kvinder i Sort altid har modsat sig militarisme og alle former for militær intervention, modsætter Kvinder i Sort sig også NATOs intervention i det tidligere Jugoslavien.

Indtil nu har vi haft opbakning fra kvinde-, solidaritets- og fredsgrupper fra især Europa og USA. Desværre har regeringerne i disse lande ikke medregnet disse gruppers arbejde for fred i det tidligere Jugoslavien, for slet ikke at nævne fredsgrupper i selve Jugoslavien.

Vi, Kvinder i Sort mod Krig fra Beograd, forlanger af NATO-landenes regeringer at:
Stoppe bombardementet af det tidligere Jugoslavien med det samme,
Etablere en international fredskonference om Balkan,
Arbejde for at flygtninge kan komme tilbage til Kosovo, eller et andet sted hvis de ønsker.

Menneskerettigheder og demokrati kan ikke gennemtvinges med bomber eller våben, men kun via forhandlinger og støtte til alle parter der er forankret i demokratiske principper.

Modtaget af Jørgen R. Madsen jrm@vestnet.dk

Få de sidste nye oplysninger om Krigen på Balkan på Hjemmesider for Fred FRED.dk links, baggrund og sidste nyt