Nægter for værnepligt

- Af Esben Møller Nielsen

"Er det et faktum, at jeg som udstationeret militærnægter, også er imod det militære system som vi har i Danmark?" Når folk har stillet mig spørgsmålet er de blevet overrasket over at høre mit svar "Nej, ikke helt. Jeg er imod militæret. Men jeg er for værnepligt!"

Ofte er det sådan at folk ser og sammensætter hæren i en alt for ensrettet og kompakt udgave. Personligt ser jeg forskellighed og sundhedstegn i det system jeg har frabedt mig at deltage i. Bare det at vi har værnepligt gør hæren til noget menneskeligt, en størrelse som har det aspekt af folkelighed der gør det til en del af Danmark. Værnepligten sender et bredt antal unge mennesker med forskellige livssyn ind i et system som per definition er styret af kadaver disciplin og ubestridelige retningslinier. Denne mangfoldighed blandt de værnepligtige mener jeg giver hæren modspil og menneskelighed. Unge mennesker fra alle samfundslag er samlet under fanen og er på trods af oddsene med til at forme, forandre og give den smag af dødelighed som ellers ikke har præget de gamle opfattelser om et reaktionært og fastfrosset forsvar. Ud fra mine synspunkter er det en relevant og meget vigtig del af det danske forsvar, at de værnepligtige gør forsvaret til en størrelse som størstedelen af det danske samfund kan bakke op om og støtte. Man ser også de professionelle soldater (officere/ befalingsmænd) vi har nu i det danske forsvar, indordne sig efter nogle nye retninger inden for hæren. At der er sket reformer inden for hæren ser jeg tydeligt som tegn på et behov fra de værnepligtige, som også vil have en mening og grund til at gøre det de nu engang gør. Der er et behov for at have en hær - jordbunden og folkelig.

En hær bestående af "frivillige"/ professionelle soldater, ville efter min mening blive en alt for farlig. Lande der ligger inde med professionelle hære eller professionelle hærafsnit er set bruge disse mod landets egen befolkning, i strejke situationer, uro, demonstrationer, m.m. Jeg tror ikke på at det ville være en direkte trussel i Danmark, men denne hær af professionelle kunne også bruges i en situation omhandlende politisk pres. Jeg ville være meget bekymret for en hær bestående af karriere soldater, en hær opdraget/betalt til at adlyde ordre uden at stille spørgsmål. En sådan hær ville være en bombe under det demokratiske system som vi kender her i Danmark.

Mine holdninger er på ingen måde nationalistisk betonet, Danmark har ikke brug for en "Folkehær", men en hær bestående af mennesker.

Hvorvidt Danmark i det hele taget har brug for en hær, er en hel anden diskussion. Jeg har her valgt at tage udgangspunkt i vort nuværende samfund og synes derfor ikke det er relevant at uddybe dette.