Militærnægternes LKU

LandsKontaktUdvalget

I øjeblikket fungerer Mikkel-Ole Skjødt og Anders Øbro som LKU-sekretærer.

Der arbejdes ihærdigt på at stable en fest på benene for alle de udstationerede militærnægtere; den vil i givet fald blive afholdt i Odense i starten af maj måned.

Desuden prøver LKU på at få udgivet et månedligt nyhedsbrev, hvilket har vist sig at være svært, eftersom der ikke er afsat midler til dette på budgettet. Og edb-kapaciteten på LKU-kontoret er til at overskue.

I nogle måneder (inden valget) har LKU haft kontakt til Jørgen Estrup (MF/Rad. Venstre) og indenrigsministeriet angående den ny værnepligtslov, der kommer til sommer. Ved forskellige udvalgsmøder med talsmændene blev der enighed om følgende ønsker: 1) Man skal kunne vælge civil værnepligt på sessionen, så man slipper for den urimeligt lange administrationstid i bla.a forsvarsministeriet. 2) der skal være fast tjenestetid for civile værnepligtige dvs. ca. 8 måneder. LKU afventer stadig et konkret svar fra indenrigsministeriet, men har mødt forståelse for, at punkt 1 kommer med i lovforslaget.

Har du spørgsmål eller kommentarer så kontakt LKU på telefon 58 52 68 14 mellem 9 og 14.