Bestyrelsens beretning for 1997

1997 var året, hvor MNF fejrede sin 30 års fødselsdag og hvor nægtertallet rundede de 800 - det højeste i 17 år. Det var også året hvor unge sessionssøgende i København hyppigere end nogensinde i 90'erne måtte løbe spidsrod mellem MNFs glubske propagandister.

MNF var til europæisk nægtermøde i Oslo, til foredrag på skoler og gymnasier og ved flere lejligheder på gaden for at markere nægtersagen.

Alt i alt var 1997 en aktivitetsmæssig succes målt i forhold til arbejdsplanen.

Nægtertallet
Over 800 nægtere i 1997 - det svarer i runde 1997-tal, til at ca. 8% af alle værnepligtige. Men tallet er også inkluderet værnepligtige der melder sig frivilligt. Tallet er bemærkelsesværdigt, fordi det ikke bare er det højeste nægtertal i 17 år i absolutte tal, men også i procent af alle værnepligtige.

I takt med at nægtertallet steg, steg ventetiden på nægterskolen i Slagelse. Ventetiden er i øjeblikket 1˝ år. Det er en tendens, der trods øgede bevillinger til Indenrigsministeriets Militærnægteradministration har været stabil de sidste år.

30 år med MNF
MNF fejrede i 1997 sit 30-års jubilæum d. 5. april. I den forbindelse rullede en håndfuld håbefulde MNF-aktivister aktionsbarnevognen til Amagertorv, hvor der blev delt løbesedler ud. Bannerne vejrede i vinden og i den bidende kulde en forårsdag i april lød MNFs budskab: "Op med humøret - ned med militæret". Efter aktionen blev der afholdt reception i Christianshavns Beboerhus med paneldiskussion om foreningens fremtid. Troels Toftkær, medstifter af MNF 1967, advarede MNF mod ikke at udgrænse nogen, og mente at MNFs udfordring i fremtiden var en øget selvransagelse, selvkritik og stilling til spørgsmål som; "hvad skal vi gøre, når krigen er brudt ud"? Viggo Jonassen, tidligere formand for MNF, mente at "MNF har en demokratisk opgave at løse i verden i fremtiden" og at MNF, blandt andre, stadig "medvirker til at mennesker tager stilling". Øjvind Vilsholm, nuværende bestyrelsesmedlem af MNF, mente i nogen modsætning til Troels Toftkær, at MNFs berettigelse ligger i "arbejdet med vores ideologi". MNF bør gøre mere end blot sige nej - mente Øjvind Vilsholm, eksempelvis konkret afprøve civil ulydighed og aktiv ikkevold. Debatten omkring MNF, ideologi, pacifisme og antimilitarisme og "bekvemmelighedsnægtere" fortsatte i nogen grad året igennem i NB.

Internationalt netværk
Sommeren 1997 bød på europæisk nægtermøde i Oslo (ECOM - European Conscientious Objectors Meeting). MNF deltog sammen med nægterforeninger og fredsbevægelser fra Grækenland, Italien, Slovenien, Ungarn, Kroatien, Serbien, Rusland, Norge, Sverige, Holland og. Også en repræsentant fra Equador havde fundet vej til det Europæiske Nægtermøde. Over en weekend samledes nægterne i workshops og diskuterede professionel hær, skattenægtelse, boycot af firmaer, militærnægtelse kontra terrorisme, regeringers marginaliseringen af militærnægterideologien og international støtte til undertrykte nægterbevægelser - eksempelvis den tyrkiske. Men vigtigst af alt mødtes ligesindede og udvekslede erfaringer og adresser. Specielt Danmark mange års erfaring at øse af. Til gengæld kan vi lære af andre organisationers opfattelse af anti-militarisme og dets implementering. MNF takker endnu engang 1. Maj fonden, Græsrodsfonden, PMF og International Liga for Fred og Frihed for økonomisk støtte.

Osman
I mange år har MNF støttet de græske nægtere. Det internationale pres på Grækenland for at forbedre græske nægteres vilkår har uden tvivl hjulpet. Grækenland har nu indført en nægterlovgivning. En nægterlovgivning der sagtens kan forbedres. Nu er turen kommet til Tyrkiet. Osman Murat Űlke er den første erklærede tyrkiske nægter. Og det bliver han straffet for. De tyrkiske militærmyndigheder farer frem med bål og brand, for at sige det mildt. Men nægtersagen i Tyrkiet har fået fodfæste. Des mere fokus på sagen jo bedre. Igennem længere tid har MNF fulgt og støttet Osman og i hele 1997 har NBs læsere kunne følge Osmans udvikling. Det vil MNF fortsætte med.

Sessionsraids
I 1997 raidede MNFs aktivister sessionen i København forår, sommer og efterår. Det er et vigtigt led i MNFs aktive antimilitarisme. Det er også nemt. Med få midler når antimilitarismen ud til en meget relevant målgruppe - de sessionssøgende. Et subjektivt slag på tasken, fra MNFs kontor for statistik og nægteranalyse, spår at MNF i ugerne 16, 17, 33 og 46 nåede ud til flere hundrede unge sessionssøgende i 1997.

Aktioner
Også sidste år fejrede MNF 1. Maj. Tordenskjolds soldater mødte op, fik en kold øl, uddelte lidt pjecer og snakkede med forbipasserende.

Et par uger senere var den gal igen. MNFs aktivister rykkede ud til International Militærnægterdag d. 15. Maj. Traditionen tro fejres denne dag med et fælles internationalt tema. I 1997 blev der sat fokus på Tyrkiet. Seks medlemmer af MNF delte løbesedler ud om Osman-sagen og Tyrkiet, snakkede med folk og indsamlede underskrifter til fordel for tyrkiske militærnægtere. Det var 15. år i træk at dagen blev markeret.

Fredag d. 24. oktober 1997 - FN-dagen - var MNF igen på gaden for at støtte den internationale militærnægtelse. MNF markerede sammen med resten af fredsbevægelsen FNs 50 års dag. Vi roste FNs fredsarbejde, men tog afstand fra magtanvendelse med "humanitære bombninger". Dagen efter havde Fredsbevægelsens Koordineringsgruppe i anledning af FN-ugen arrangeret en fredsfest i København med talere og musik. Et godt sammensat program, men der var desværre alt for få deltagere.

Den 1. december var MNF på Kultorvet for at markere International Fredsfangers dag, igen med fokus på den fængslede tyrkiske nægter Osman. Der blev tændt lys, uddelt løbesedler, og samlet underskrifter. Underskrifterne blev sendt til den tyrkiske ambassade i Danmark, og kopier af underskrifterne sendt til Osman.

Gymnasier og skoler
MNF var ude på en række gymnasier og fortælle om militærnægtelse i forbindelse med de STudieORienterendeMøder (STORM) - både i foråret og i efteråret. En enkelt gang var MNF ude til foredrag for en 10. Klasse i folkeskolen.

LKU og FK
Samarbejdet med militærnægternes LandsKontaktUdvalg har været svingende gennem de sidste par år. I perioder har MNF haft svært ved at holde kontakt til de tjenestegørende nægtere. Meget afhænger af LKU-sekretæren. Henover sommeren har LKU sågar været uden sekretær. Det har haft stor betydning for MNFs kontakt til LKU. Mod slutningen af året er der dog blevet oparbejdet et tættere samarbejde i takt med at LKU-sekretær Anders er trådt til.

Derimod deltager MNF kontinuerligt i Fredsbevægelsens Koordineringsgruppe (FK), hvis største arrangement i det forgange år var afholdelsen af FN-ugen, med talere, musik og plakat skænket af Carsten Rütting Schweitz. Plakaten kan fås ved henvendelse til MNF København, eller ses afbildet i forrrige nummer af NB (NB-1-1998). FK diskuterede fredsspørgsmål og udvekslede erfaringer, ideer og koordinerede aktioner. Der blev især arbejdet med mineproblematik, atomvåbenspørgsmålet, NATOs udvidelsesproces, WIND (Women insist on Nuclaer Disarmament), internationale relationer og konkret videreførte FK et nægterresolutionsforslag udarbejdet af en række internationale græsrodsbevægelser. Et forslag, der går ud på at Danmark ved FNs næste generalforsamling fremsætter et resolutionsforslag om militærnægtelse.


Internet
MNF er trådt ud af duplikatorens skygge og ind på informationernes super highway. MNF er kommet på internettet, med dertil hørende hjemmeside og e-mail-adresse. Det har desværre været et underprioriteret område, og det har måske kunne ses. Men det vigtigste er at nægtersagen nåede ud til endnu flere.

Fred på CD-rom. Bonniers, der udgiver Komputer for alle, udsendte en CD-rom i 150.000 eksemplarer i hele Skandinavien. CD-rom'en gav eksempler på hjemmesider. Hjemmesider for fred fik tildelt 5 megabyte. MNF bidrog med oplysninger om foreningen, antimilitaristisk stof i almindelighed og så sidste nummer af NB. Det betød at NB-1-1997 udkom i 150.000 eksemplarer på virtual CD-rom!

Pressestrategi, WEU og Roskilde Festival
MNF har indført et presseudvalg, der har mandat til hurtigt at udsende pressemeddelelser i relevante situationer. Det er blevet en succes - delvist. MNF var i 1997 langt mere i medierne end vi har været vant til i 90'erne, takket være en forbedret pressestrategi, men bestyrelsen må alligevel konstatere, at langt fra alle vores aktioner og pressemeddelelser trængte igennem til medierne og dermed den bredere befolkning.

Og så var Roskilde Festival 97 ikke repræsenteret med en militænægterstand fra Danmark. Det håber vi at rette op på i år.

Til gengæld fik NB-redaktionen stablet et NB-særnummer om WEU på benene, takket være økonomisk støtte fra Nævnet vedr. EU-oplysning. Særnummeret blev lavet i 1997, men sendt ud som NB-1-1998.

Af andet oplysningsmateriale kan nævnes en ny sessionspjece og en ny kasernepjece. Begge pjecer ligge således klar til dette forår og sommers første sessionsraids i hhv. ugerne 19 & 24.

Traditionelt benarbejde
Københavnskontoret blev fra 1. Januar igen MNF’s hovedkontor. Økonomi og medlemsregistrering foregår nu i Dronningensgade. Medlemmer, der glemmer at betale får to rykkere inden de bliver slettet. Vi forsøger også at kontakte de dårligere betalere telefonisk. Vi har måttet vinke farvel til ca. 30 medlemmer, men med 128 betalende medlemmer i 97 har vi flere medlemmer end vi har haft i flere år.

Kontoret i København holdt regelmæssigt åbent tirsdag og torsdag kl.18-20, med flere hundrede henvendelser og ekspeditioner årligt. NB udkom ligeledes regelmæssigt fire gange, og rådgivningspjecenpjecen Militærnægtervilkår blev revideret.

Og så var 1997 året, hvor MNF Århus fik nye lokaler. Efter at Fredsbutikken var blevet opsagt af kommunen, stod vor mand i Århus på gaden uden lokaler. Senere rykkede MNF og resten af Fredsbutikken ind i en kælder i Mejlgade. MNF Århus overlevede - takket være Helge Ratzer.