Sæt mennesket i centrum!

”Vi vil gøre op med stive systemer, umyndiggørelse og ensretning”, sagde statsminister Anders F. Rasmussen i sin åbningstale til Folketinget d. 4. december 2001. Var det mon en slet skjult opfordring til Danmarks unge mænd om at nægte det stive umyndiggørende og ensrettende militaristiske system?

Selv samme statsminister fortsatte sin tilsyneladende antimilitaristiske opfordring i sin nytårstale. Her sagde han bl.a., at han og hans regering vil sætte mennesket før systemet, at systemet er umyndiggørende og ensrettende, at individet kommer først, at vi skal tage et ansvar for vore medmennesker, at han og hans regering ikke ønsker at tage selvstændigheden fra det enkelte individ, og at personlighed og selvrespekt skal sættes i centrum.

Her på NB-redaktionen hilser vi Anders og hans individkoncentrerede antimilitaristiske tanker velkommen. Vi vil ærbødigst tage imod de fine ord og straks opfordre alle unge som gamle, mænd som kvinder til at følge disse fornuftige medmenneskelige råd og konsekvent nægte det særdeles umyndiggørende og ensrettende militær. Statsministerens nytårstale kan glimrende bruges som militærnægterbegrundelse.

Vi tager ordene alvorligt, men gør statsministeren selv? Eller er det bare ordgejl fra en liberalist, som ønsker fællesskabet og solidariteten hen hvor peberet gror? Gælder oprøret mod umyndiggørelse og ensretning ikke, når talen falder på det umenneskelige og stive militær? Ønsker Anders og hans medsammensvorne i virkeligheden blot minimal solidaritet og maksimal kontrol?

Man kan frygte, at de smukke ord blot dækker over, at enhver må svare sit, klare sig selv og i bund og grund være sin egen lykkes smed. Det er der meget, der tyder på. I praksis har Anders F. Rasmussens krigsminister Svend Aage Jensby nemlig lagt ud med at tilbagevise alle opfordringer om nedskæringer på lige præcis det militære område. Hr. Jensby vil tværtimod øge Danmarks militære budgetter med en hel milliard kroner, og enhver tale om at fjerne den mere og mere urimelige ”almindelige” værnepligt er fuldstændigt forstummet. Regeringen ønsker i praksis et større og stærkere militær baseret på en ualmindeligt uretfærdig værnepligt.

Men så kan man jo følge statsministerens opfordring til at ”gøre op med umyndiggørelsen og ensretningen” ved netop at nægte det stive, systematiske militære vanvid og i stedet sætte mennesket i centrum.

Militærnægterforeningen