MNF’s beretning 2001

Af Anja Johansen, Øjvind Vilsholm og Peter Mikael Hansen

Samlet set blev arbejdsplanen for 2001 ikke opfyldt til fulde. MNF har brug for nye kræfter, hvis vi skal holde aktivitetsniveauet fra 1999 og 2000, men der sker dog stadig en hel del i foreningen.

Mangler
MNF aktionerede ikke ved årets 1. maj-arrangement i Fælledparken, MNF fik ikke stablet en international militærnægterdagsaktion på benene den 15. maj, og den 1. december blev der ikke afholdt aktion i forbindelse med fredsfangernes dag. Der blev heller ikke foretaget nogen kaserneaktioner, ligesom en ny kasernefolder heller ikke så dagens lys. Det samme gjaldt en ny hvervefolder, om end udkastet forelå ved årsskiftet. MNF var ikke repræsenteret ved møder i Fredsbevægelsens Koordineringsgruppe eller ved årets Roskilde festival, selvom vi dog gjorde forsøg på at deltage. I forbindelse med STORM nåede MNF ikke ud til samtlige 10 gymnasier, som var målsætningen for 2001, men vi kom dog ud til 5 gymnasier i hovedstadsområdet. Det er i denne forbindelse værd at bemærke, at der på de 5 gymnasier overordnet set var pænt fremmøde.

Oplysning
På plussiden tæller, at alle henvendelser til MNF blev besvaret. Og det var ikke så få.

MNF holdt fast i den åbne kontortid hver tirsdag og torsdag og oplevede især en stigning i antallet af henvendelser via internettet.

Sammenholdt med at den procentvise militærnægtelse steg ganske svagt, fra 8,1 til 8,2 %, kan man slutte, at interessen for militærnægtelse stadig er tilstede i befolkningen, og at Militærnægterforeningen yder en vigtig hjælp og service.

At hjælpe unge som vil vide noget om militærnægtelse er MNF’s fundament.

Information om militærnægtelse var således MNF’s kernebeskæftigelse i 2001. Hertil hører en fornyet Militærnægtervilkårpjece udgivet i 1000 eksemplarer, udvidelse af udstationeringskartoteket og trykning af to store flotte bannere. Med til historien hører også, at MNF udgav tidsskriftet NB 6 gange. NB-artikler kan også læses på www.fred.dk/mnk/nb.

Igen i år lykkedes det at holde medlemstallet over 150. Faktisk steg antallet af medlemmer fra 159 til 160.

Sessionsaktion
MNF var også at finde foran sessionen i Hammerensgade på Østerbro to uger i juni og en uge i september. Her blev der uddelt militærnægterinformationsmateriale til de unge sessionssøgende til glæde for alle.

Serbiske nægtere
MNF holdt kontakt til de serbiske militærnægtere, som stadig befinder sig i Budapest og sendte godt 2000,- kr. af sted som økonomisk hjælp.

Nordisk militærnægtermøde
To begivenheder, som lå udover arbejdsplanen, fyldte også året, der gik. Den første begivenhed var det nordiske militærnægtermøde NORDICOM, som vi holdt i København.

Militærnægtere fra Danmark, Norge og Finland fandt sammen og blev inspireret til forstærket indsats på militærnægterområdet, ikke mindst takket være gæsteoplægsholderen Kai Fritjof Brand-Jacobsen. NORDICOM blev et succesfuldt arrangement. Det var især positivt, at de norske nægtere er både interesserede i og i stand til at få startet en norsk Militærnægterforening. Dette arbejde har MNF støttet i mange år, og forhåbentlig vil en norsk MNF snart se dagens lys. Foreløbig glæder vi os over, at den første lokalafdeling er stiftet.

Terror
Den anden begivenhed, som MNF ikke havde planlagt, var terrorangrebet på USA d. 11. september.

Dette uhyrlige angreb mente USA (og Danmark) burde gengældes med traditionelle og lige så uhyrlige militære metoder. Fredsbevægelsen, heriblandt Militærnægterforeningen, begav sig med vanlig entusiasme ud på byens gader og pladser, og Kasper V. Rasmussen var (og er stadig) MNF’s kontaktperson i mellem Militærnægterforeningen og det til lejligheden oprettede Initiativ mod krig og terror. MNF har bl.a. deltaget i en fredsmarch og -demonstration foran Christiansborg og på Rådhuspladsen i København den 27. oktober 2001, hvor Anja Johansen fra bestyrelsen holdt tale.

Sport
Af mindre alvorlige men dog seriøse indslag i nægterarbejdet skal nævnes en succesfuld DHL-Stafet, hvor MNF deltog på 5 km-distancen med et elitehold og et motionshold. Begge hold endte med pæne tider – især eliteholdet, der opnåede en samlet 26. plads. Det vigtigste var dog, at deltagerne havde en hyggelig aften.

MNF deltog også i årets Cityløb på både 5 og 10 km-distancen, og selvom MNF oplevede mandefald i sidste øjeblik opnåede vores hold en flot 9. plads på 10 km-distancen.

Nye t-shirts og plakater
I det forløbne år så en ny nægter-T-shirt dagens lys. Mottoet „op med humøret - ned med militæret" er nu blevet foreviget på hvid t-shirt. Den kan købes ved henvendelse til MNF. Der kom også en flot farveplakat i A4-format, den kan også købes på kontoret.

Endelig sørgede vi for at købe lidt nyt inventar: nye kontorstole, en cd-rombrænder, et digitalkamara - og to bannere, så foreningen bliver mere synlig ved demonstrationer.