Rapport fra et udstationeringssted (3)
Velkommen til endnu et udstationeringsbesøg, hvor vi går tæt på en nægterskæbne, for hvem udsigten til at skulle være underdanig fodtusse et koldt og ugæstfrit sted i provinsen ikke virkede specielt tillokkende.

Af Jesper H. Rasmussen

Dr. Dante's Aveny
Som militærnægter eksisterer der talrige teatre, som man har mulighed for at blive udstationeret hos. NB's udsendte medarbejder har valgt et af de lidt større og relativt etablerede, nemlig Dr. Dante, hvor for tiden Jesper Liengaard, 23 år med en grafisk uddannelse, er udstationeret.

Hvorfor nægter
NB lægger ud med det retorisk klassiske spørgsmål og spørger straks, hvorfor Jesper blev militærnægter?" Jeg havde i første omgang fået det udsat grundet uddannelse. Jeg var reelt indstillet på at blive soldat, men efterhånden som tiden nærmede sig, og jeg tænkte tingene igennem, fik jeg så at sige kolde fødder.

Jeg valgte at blive nægter og fortryder absolut ikke handlingen. Opholdet i Slagelse var med til at bestyrke mig i rigtigheden i mit valg, et valg jeg siden hen ikke et øjeblik har fortrudt".

Meningsløst
NB erfarer, at der også er en vis portion bekvemmelighed iblandet. Udsigten til at havne i et provinshul var ikke specielt tillokkende for Jesper. At få lov til at udføre et meningsfuldt arbejde her i København gav bedre mening. Især da hans vennekreds alle havde fortalt ham, hvor meget tidsspilde, fysiske strabadser, sure sergenter og meningsløse aktiviteter, de var blevet udsat for som soldater.

Dagligdagen
Jespers arbejdsopgaver er i høj grad praktisk betonede, hvilket indebærer en hel del forefaldende arbejde såsom by-ærinder, kaffebrygning og vedlige-holdelsesarbejde. Han assisterer ved de forskellige opsætninger, er tæt på de kendte!, og går til hånde i værkstederne.

Fleksibiliteten og alsidigheden i arbejds-gangen passer Jesper godt, da han ikke er alt for meget for ensformige rutiner.

Tilfreds
Generelt virker Jesper ganske tilfreds med sin udstationering. I kraft af teaterets forholdsvis beskedne størrelse er der et godt sammenhold, hvor alle kender hinanden. Det er et hyggeligt sted, et kreativt teatermiljø hvor han ofte er i kontakt med mange forskellige typer. Han frygter derfor ikke for sine resterende 7 måneders nægtertid.