Militærnægtelse i Norge

Af Marius Vassaasen Hansen
Sivile vernepliktiges tillitsmannsutvalg

Der er i Norge almindelig værnepligt, kvinder dog undtaget. Alle skal i princippet i militæret, men man kan søge om fritagelse, hvis det strider imod ens egen samvittighed.

Endelig er det kun ca. halvdelen af de ca. 30.000 værnepligtige årligt, som bliver indkaldt.


Alle overføres
For at søge om fritagelse skal man udfylde et skema, hvor man beviser at man opfylder kravene. Accepterede grunde er pacifisme (etisk, religiøs eller politisk) og atom-pacifisme. Loven foreskriver, at man skal have en fast og alvorlig overbevisning mht. til ovennævnte grunde. Eksempelvis er det ikke tilladt at nægte af rent politiske grunde. I praksis bliver alle, der søger om militærnægtertjeneste, overført. Den civile værnepligtstjeneste er på 14 måneder, dvs. 2 måneder længere end den militære. Der er ca. 2000 militærnægtere årligt i Norge, i modsætning til 15.000 der går i militæret.

Kun nægte i fredstid
Militærnægtertjenesten er underlagt Justitsministeriet. Der findes 2 administrationer/kursussteder for de civile værnepligtige i Norge. De har hver især forskellig indhold. Det ene sted får man et 4 ugers uddannelsesforløb og det andet sted bare et 2-dages kursus.

Militærnægtertjenesten kan aftjenes i offentlige og private organisationer og institutter. Det er ikke muligt at aftjene værnepligt i en kommerciel institution. Typiske militærnægtersteder er skoler, museer og ungdomsorganisationer.

Situationen for de norske nægtere i tilfælde af krig er usikker. Der er ikke nogen lovfæstet våbenfri tjenestegaranti. I en mobiliseringssituation vil beredsskabsloven gå ind imellem grundloven og de generelle love, hvilket gør at man mister sin militærnægterrettigheder. I praksis kan man i Norge kun nægte i fredstid.

Totalnægtelse
Hvis man ønsker at totalnægte, dvs. også nægte militærnægtertjenesten, vil forløbet typisk være, at man bliver indkaldt til tjeneste, også selvom man har givet besked om sin totalnægteroverbevisning. Man vil så blive dømt for ikke at møde til tjeneste og må afsone en dom på 30 dages fængsel. Derefter bliver man påny indkaldt, og hvis man igen totalnægter og udebliver, bliver man endnu engang dømt til 30 dages fængsel. Dette kan i teorien fortsætte i det uendelige, men i praksis bliver man benådet efter sammenlagt 2-3 måneders fængsel.

Information
Informationen, som trods alt er tilstede, er ikke nemt tilgængelig. Sessionen oplyser om den civile tjeneste, men den er dårlig og mangelfuld. Mange steder findes ingen information om militærnægtelse overhovedet.

Militærnægternes talsmandssystem
Sivile vernepliktiges tillitsmannsutvalg, eller på dansk militærnægternes talsmænd, indgår i en organisation som er underlagt Justitsministeriet.

Tillidsmandsorganisationen er en interesseorganisation for militærnægterne. Den består af 16 valgte tillidsmænd fra 16 tilhørende distrikter. Disse bliver valgt af militærnægterne på stormøder. De 16 vælger en hovedtillidsmand og en sekretær, så det samlede antal medlemmer af tillidsmandsorganisationen er 18. De to sidstnævnte arbejder fuld tid med tillidsmandsarbejde.

Eksempelvis beskæftiger tillidsmandsorganisationen sig med militærnægterrettigheder, -velfærd og militærpolitiske spørgsmål, i øjeblikket blandt andet problemet omkring den manglende våbenfrigaranti.

Oversat af Peter Mikael Hansen