Uttalelse fra NORDICO 2000
(den nordiske militærnektersammenslutningens møte i Oslo 2.-3. desember 2000)

Israelske tropper ut av Palestina!
Stopp Volden!
Forhandlinger nå!

Deltagerne på det nordiske militærnektermøtet sendte i dag (02.12.00) en delegasjon som deltok i demonstrasjonen foran den Israelske ambassaden.

Vi fordømmer de Israelske troppers angrep på den Palestinske befolkning og de Israelske troppers okkupasjon av Palestinske områder.

Vi tar skarp avstand fra den siste tids voldsepisoder. Vi oppfordrer den Israelske regjering til å legge ned våpnene og etterleve FNs resolusjoner og overholde internasjonal lov og rett.

Når dette skjer, opfordrer vi det Palestinske folk til å inngå i åpne og fredelige forhandlinger.

Vi oppfordrer våre respektive lands regjeringer til å legge press på Israel, for å få dem til å stanse aggressjonen.

For møtet:

Øjvind Vilsholm (Danmark)
Militærnægterforeningen

Simo Hellsten (Finland)
Union of Conscientious objectors

Marius Vasaasen (Norge)
Hovetillitsmann for sivile vernepliktige