Nordisk militærnægtermøde i Oslo

Af Jesper H. Rasmussen

Den 1.-3. december blev der i Oslo afholdt et seminar, hvor fire repræsentanter fra MNF deltog.

Emnet var militærnægtelse og på programmet var der dels en gennem-gang af de forskellige nægterordninger i de nordiske lande, dels to freds-foredrag omhandlende fred og konflikt-spørgsmål.

Klokken var tæt på midnat fredag aften, da to af MNF's arbejdsomme folk indfandt sig på et vandrehjem i udkanten af Oslo.

Rejsen med fly samt den overståede arbejdsdag havde tilsyneladende taget på kræfterne, idet de begge gik ud som et lys.

Stor forskel på nordiske nægterordninger
Om lørdagen blev de ovenfor nævnte glædeligt forenet med de to øvrige MNFer, der var ankommet noget tidligere om fredagen.

Omkring 35 nægtere fra de nordiske lande, med majoriteten fra Norge, deltog i et tætpakket program.

Først blev Danmarks, Finlands, Norges og Sveriges nægterordninger gennemgået. Det var her bemærkelsesværdigt, hvor stor forskel på ordningerne. Noget der i øvrige artikler i dette nummer vil blive gennemgået som tema.

To fredsforskere
Efter frokosten holdt først en fredsforsker ved navn Jørgen Johansen et foredrag om konflikttendenser. Derefter fokuserede Kerstin Schultz, også fredsforsker, på Balkan-konflikten.

Rollespil om konflikt
Efterfølgende var der et konfliktrollespil, hvor det blev erfaret, at kompromiser er og bliver en dyd.

Aftenen stod derimod i underholdningens tegn. Den kendte norske komiker, Otto Jespersen, som var nægter i sin ungdom, underholdt.

Efter lidt norsk komik gik turen til et udskænkningssted, hvor alkoholindtagelsen blev holdt på et beskedent leje grundet de ubehagelige priser.

Et udbytterigt møde
Opholdet var positivt og interessant, og konklusionen var relevant, mente de tilstedeværende MNF-folk.

Indkvarteringen var i orden, og indholdet af seminaret bekræftede, at de fleste af oplægsholderne havde forberedt sig grundigt.

De respektive landes nægterordninger var blevet belyst i det forventede omfang; lidt om konflikter havde fæstnet sig på nethinden, så det var med fred i sindet, at en MNF-kolonne kunne returnere hjem til lidt varmere klima.