I krigens fodspor

Af Charlotte Andresen

Den danske regering var hurtig på NATO's aftrækker, da folkekravet om indgriben i konflikterne på Balkan rejste sig. Men regeringen interesserer sig tilsyneladende ikke for at undersøge alternative løsninger, endsige trække på den viden, der ligger lige for, når det gælder konfliktløsning, freds- og for-soningsarbejde. Folkets røst i masse-mediernes forenklede udgave var tilsyneladende for høj og ubønhørlig: "Her i Norden var det var meget svært at være i opposition til beslutningen om NATO's bombardement af serberne.

Danmark og Norge var jo i krig. Der var danske og norske fyre, soldater, dernede," fortalte Kerstin Schultz under sit foredrag på NORDICOM 2000.

"Det var umuligt at trænge igennem med advarsler til såvel politikere som befolkning herhjemme - kravet om handling var for stort."

At forkaste de politiske og psyko-sociale bestræbelser og vælge krig som "løsning" er imidlertid meget dyrt. "Blev konsekvensen af bombningerne overvejet? Ødelæggelsen af miljøet er meget alvorlig," sagde Kerstin.

Balkan-syndromet
En anden konsekvens er også aktuel her i Danmark. "Alle danske, norske og canadiske soldater har fået besked om at undgå at få børn inden for de næste 2 år efter, at de er blevet hjemsendt," fortalte Kerstin, og spurgte: "Hvorfor det? Nogen siger strålingsskader... Vi ved ikke engang, hvor alvorligt dette egentlig er!" Her i begyndelsen af 2001 beretter medierne om konstatering af leukæmi hos to danske soldater, der har gjort tjeneste under borgerkrigen på Balkan. I resten af Europa er tallet væsentlig højere.

Hvem tager skraldet?
Krigens konsekvenser rækker altså langt ud over det krigsramte område. "De floder, som er blevet ødelagt af forurening på grund af krigen, de løber jo ikke bare i Serbien. De løber jo igennem hele Europa."

Miljøskaderne er den største trussel mod samfundet og en tilbagevenden til det normale liv. Samtidig er opretholdelse af normaliteten den eneste beskyttelse mod krigens ødelæggelse. Den svenske forsvarsminister Björn von Sydow skriver i "Pressmeddelande från Försvarsdepartementet: I krigets fotspår - veckobrev v. 2": "Sundhedspro-blemerne og miljøproblemerne i Kosovo og Bosnien har vi haft kendskab til længe. Desværre bliver dette resultatet af det, som denne ødelagte region har måttet udstå af krig og konflikter. [...] Det som af mange betragtes som en "miljøskraldespand" kræver miljø- og sundhedsinvesteringer." Problemerne har været kendt længe, skriver Sydow.

Hvem gør noget ved dem? Danmark er medansvarlig for disse problemer, og nu er det tid til at rydde op!