Indkaldelse

til

generalforsamling


Lørdag den 24. februar 2001 kl. 13.
Dronningensgade 14,
Christianshavn

i Fredsfondens mødelokale på 1. sal.

Alle er velkomne

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning 2000.
 3. Kassererens beretning og regnskab 2000 samt budget 2001.
 4. Indkomne forslag:
  1. Arbejdsplan 2001.
  2. Fastsættelse af kontingent 2002.
  Yderligere forslag skal være bestyrelsen ihænde senest fredag den 9. februar 2001.
 5. Valg af bestyrelse.
 6. Valg af revisor og kasserer og ditto suppleanter.
 7. Eventuelt.
Bestyrelsen