Militærnægtelse er nødvendigt

Militærnægtelse er en uundgåelig del af et fredeligt civiliseret samfund og militærnægtelse er specielt en god idé hvis man ønsker at sikre en fredelig fremtid.

Den ægte og sikre fred kommer nedefra. At nægte militæret er den enkeltes mulighed for at tage afstand fra oprustningen og det militære vanvid.

At være militærnægter er at tage ansvar for egne handlinger, at sige ja til demokrati, selvstændighed og kritisk stillingtagen. Militærnægtelse er respekt for andre og en positiv indstilling i udgangspunktet til ikke-voldelige konfliktløsningsmodeller.

Den militære kadaverdisciplin fratager det enkelte individ dets ansvar. Det er hele grundlaget for at kunne opretholde og gennemføre det militære system. De militære institutioner indoktrinerer, propaganderer og opbygger fjendebilleder. Kun indoktrinerede og/eller hadfyldte mennesker, eller mennesker hvis selvværd og ansvar er dem frataget af den blinde lydighed, begiver sig ud i krigen.

Det institutionaliserede militær verden over er den største potentielle krigsfare - stik imod hvad militæret verden over ihærdigt bilder folk ind, især i Danmark. Hvis vi tager udgangspunkt i Danmark ville de 15-20 mia. danske kroner, godt 3-4 % af bruttonationalproduktet (BNP) Danmark hvert år bruger på militarismen, kunne blive brugt bedre og mere nyttigt på et såvel nationalt som internationalt plan. Den største fare for freden er social elendighed, fattigdom, for stor ulighed mellem mennesker, især mellem rig og fattig, for meget militær og hadefuld nationalistisk retorik, for lidt fredspædagogik, fredsopdragelse, - oplysning, - formidling og for lidt indsigt i fredelig konfliktløsning. Her spiller militæret fallit. Militæret kan ikke løse indviklede kulturelle, socioøkonomiske og diplomatiske konflikter. Pengene skal i stedet gå fra militæret til institutioner der i højere grad kan forebygge eventuelle krige der kunne tænkes at opstå på ovenstående baggrund.