Manifest mod værnepligten og militærsystemet

I menneskehedens navn, for alle civilister som er truet af krigsforbrydelsers forgodtbefindende, deriblandt kvinder og børn, og til fordel for Moder Natur, som lider under krigsforberedelser og krigsførelse, vi, underskriverne, plæderer for afskaffelsen af den almindelige værnepligt, som et større og afgørende skridt mod fuldstændig nedrustning.

Vi minder os selv om det 20. århundredes humanisters budskab:

"Vi tror, at de på værnepligten opbyggede hære, med deres største stab af lønnede officerer, udgør en svær trussel mod freden. Tvangstjeneste betyder nedværdigelse af den fredelige menneske-lige personlighed. Kasernelivet, det militære plageri, den blinde lydighed overfor nok så uretfærdige og tåbelige befalinger; og hele systemet med uddannelse til at dræbe undergraver respekten, personligheden, demokratiet og den menneskelige natur.

Mennesker, der er tvunget til at opgive deres liv, eller mod deres vilje, mod deres overbevisning og tanker for retfærdighed er tvunget til at dræbe, udgør en fornedrelse af den menneskelige værdighed.

En stat, der føler sig berettiget til at tvinge sine borgere til krigstjeneste, må også i fredstid tage hensyn til den enkeltes ret til ve og vel.

Ydermere:

Værnepligten indgyder den mandlige del af befolkningen en form for militær agression, og i en ung alder bliver man måske underlagt den form for indflydelse.

Derfor er det sådan, at uddannelse til krig, gør krig uundgåelig, ja bliver anset for at være noget at stræbe efter".

"Værnepligten prisgiver den enkelte person til det militære. Det er en form for underkastelse. At folkene af vane har tålt det, er kun et bevis på deres mere eller mindre afstumpede indflydelse.

Militær uddannelse er skoling i dødens kunst af krop og sjæl.

Militær uddannelse er opdragelse til krig. Det er en forherligelse af krigsånden. Den forhindrer viljen til fred.

Vi vil opmuntre enhver til at tage afstand fra militærsystemet, og dertil anvende ikkevoldelige metoder til modstand, i Mahatma Gandhi og Martin Luther Kings tradition, som f.eks.:

Nægtelse af krigstjeneste af samvittighedsgrunde (af værnepligtige og erhvervssoldater, i krigs- og fredstider), civil ulydighed, nægtelse af krigsskat, ikke-samarbejde med den militære forskning, rustningsindustrien og med våbenhandelen.

I vores tidsalder med elektronisk krigsførelse og effektiv manupulation gennem massemedierne, kan vi ikke nægte vort ansvar til at handle rettidigt, svarende til vor samvittighed. Det er på højeste tid, at gøre opmærksom på vore meninger, afmilitarisere vore virksomheder, og vise os mod krigen og alle krigsforberedelser.

Nu er det på tide at handle, nu er det på tide, at være kreativ og leve på en måde, som redder livet for andre mennesker.

- vedtaget ved det internationale militærnægtermøde i 1993 i Tyrkiet og underskrevet af

__________ __________________________
Dato Underskrift

Vores informationsvirksomhed:

Gandhi-Informations-Zentrum i Berlin har siden 1990 været en almennyttig/ikke-kommerciel forening til uddannelse og kultur, for mere end 100 medlemmer i ind- og udland. Derunder betydelige videnskabsmænd, kunstnere og forfattere, som f.eks. Modtageren af Nobels fredspris Adolfo Perez Esquivel og den østerlandske professor Joseph Needham. Over hele verden blev Gandhi-Informations-Zentrum aktualiseret/kendt i dette år gennem udbredelsen af "Manifest mod værnepligten og militærsystemet", da to af Gandhis, Einstein, Buber, Freud og Tolstojs sekretærer, - Birukoff og Bulgakov, underskrev manifestet mod den militære uddannelse af ungdommen.

Dette manifest, i øjeblikket oversat i over 20 sprog, og underskrevet af mere end 200 fremstående personligheder i over 30 forskellige lande, skulle først blive offentliggjort 50 år efter slutningen af anden verdenskrig, i 2000/2001. Gandhi-Informations-Zentrum - forsknings- og uddannelsessted for ikkevold, har siden 1983 organiseret udstillinger, uddannelsesarrangementer og seminarer for civil ulydighed, og publicerer afhandlinger/artikler og bøger om Mahatma Gandhis liv og virke. Gandhi-Informations-Zentrums bibliotek og billed-, tekst-, og lydarkiv fungerer som den omfangsrigeste samling udenfor Indien. Ved siden af udgivelsen af nogle offentliggørelser understøtter medarbejderne videnskabelige arbejder, bog- og filmprojekter.

Gandhi-Informations-Zentrum knytter kontakter overalt i verden, og sørger dermed også for, at et internationalt netværk af Gandhi-grupper og -interesserede opstår.

Den ikkevoldelige, aktive modstand, som den er udviklet og blevet levet af Gandhi, skal dermed være orienterende og understøttende. Forbundet dermed, vil medarbejderne der slår rødder i ikkevoldeligheden i de forskellige traditioner dokumentere (f.eks. Tolstoj-bevægelsen i Rusland, Martin Luther Kings borgerrettighedsbevægelse i USA, Noah-aktivisterne, Lanza del Vastos i Frankrig, samt biografier over religiøse militærnægtere som Franz Jägerstätter i Østrig). Vore skrifter om ikkevoldfrihed indeholder afhandlinger, artikler og samtaler som er temaorienterede og i et læsbart omfang indfører i Gandhis teori og praksis. De er egnet for alle elever og studerende, samt til voksenundervisningen.

Nr. 1: "Emanzipation vom bewussten Paria" (indføring) / Christian Bartolf
Nr. 2: "Gandhis Pädagogik" / Christian Bartolf
Nr. 5: "Mahatma Gandhi, persönlich erlebt" / Herbert Fischer
Nr. 6: "Gandhis Ethik der Gewaltfreiheit" / Ija Lazari-Pawlowska
Nr. 8: "Tolstoy and Gandhi" / Christian Bartolf (engelsksproget)

Vor bogkatalog til den omfangsrigeste udstilling hedder "My life is my message: das Leben und Wirken von M.K. Gandhi", og er forsynet med en udførlig kronologi om Gandhis liv og virke, samt Indiens og Sydafrikas historie, med talrige fotografier, dokumenter og illustrationer, artikler og Gandhis taler, stillingtagen til samtiden, avisartikler fra den tyske presse mellem 1931 og 1948, og karikaturer af indiske og engelske aviser samt en bibliografi af den tysksprogede Gandhi-litteratur samt en adressefortegnelse over Gandhi-organisationer over hele verden. Farvebrochuren "Die Gandhi-Brücke der Verständigung", /"Gandhi-broen til forståelse" [oa], er for alle for børn og unge med forbilledet "Gandhi - som jeg ser ham" og en skildring af de vigtigste stationer af Gandhis liv og hans grundsyn i politiske og sociale områder, er specielt at anbefale som lærende og pædagogisk for skoleundervisningen og uddannelse udenfor skolen.

Under titlen "Satyagraha" offentliggør Gandhi-Informations-Zentrum informationer til sine foreningsmedlemmer. Det første nummer (august 1994) er tilegnet Gandhis 125. fødselsdag.

Støt Gandhi-Informations-Zentrum, Postfach 210109, D-10501 Berlin.

Finansiel støtte af foreningsarbejdet: indsat på konto nr. 495283-106, Postbank Berlin, BLZ 100 100 10.

Manifest mod værnepligten fra 1925, bl.a. underskrevet af Henri Barbusse, Annie Besant, Martin Buber, Edward Carpenter, Miguel de Unamuno, Georges Duhamel, Albert Einstein, August Forel, M.K. Gandhi, Kurt Hiller, Toyohiko Kagawa, George Lansbury, Paul Löbe, Arthur Ponsonby, Emanuel Radl, Leonhard Ragaz, Romain Rolland, Bertrand Russell, Rabindranath Tagore, Fritz von Unruh, H.G. Wells.

Mod værnepligten og den militære uddannelse af ungdommen fra 1930, bl.a. underskrevet af Jane Addams, Paul Birukoff og Valentin Bulgakoff (Leo Tolstojs sekrætær), John Dewey, Albert Einstein, August Forel, Sigmund Freud, Arvid Järnefelt, Toyohiko Kagawa, Selma Lagerlöf, Judah Leon Magnes, Thomas Mann, Ludwig Quidde, Emanuel Rádl, Leonhard Ragaz, Henriette Roland Holst, Romain Rolland, Bertrand Russell, Upton Sinclair, Rabindranath Tagore, H.G. Wells, Stefan Zweig.