Bestyrelsens beretning for 1999

1999 var endnu et år med fremgang for MNF og foreningensarbejdet – vi nåede op på 158 betalende medlemmer, 16 flere end i 1998. Men det var skidt for antimilitarismen; Danmark gik i krig og antallet af militærnægtere faldt.

Kontoret
MNF´s primære opgave og eksistensgrundlag har gennem tiderne været udbredelsen af antimilitarismen gennem oplysning fra kontorene i København og Århus. Vor mand i Århus – Helge- har taget imod mellem kl. 12 og 15 på hverdage, mens Landskontoret i København har holdt åbent tirsdage og torsdage fra 18 til 20. Stigende aktivitet på nettet har udløst mere arbejde. Antallet af henvendelser stiger igen i år.

Mange henvendelser er spørgsmål afledt af hjemmesiderne. ”Hvis nu at… eller så frem i fald følgende er opfyldt, hvad så…” er typiske reaktioner, som giver en del korrespondance. E-posten har taget livet af det gammeldags brev, og erstatter også en del telefoniske henvendelser. Desuden far vi en hel del bestillinger af materiale fra hjemmesiden. Vilkår, t-shirts, udstationeringskartoteket på print eller lign.

Internettet
En stadig stigende del af informationerne om militærnægtelse kan nu hentes via hjemmesiderne og det er forhåbentlig kun begyndelsen. Der er al mulig grund til at fortsætte den udvikling – antallet af henvendelser på hjemmesiderne er eksploderet siden 1998 – vi har nu næsten 1000 besøgende om måneden. Det er et godt sted at sprede frø af ugræs!

I efteråret lancerede vi et udstationeringskartotek på hjemmesiden, hvor udstationeringsstederne mod et mindre gebyr kan annoncere med beskrivelser af de arbejdsopgaver, de kan tilbyde. Gebyret svarer til abonnement på NB, som følger med i ordningen. Udstationeringskartoteket har vist sig at være en stor succes. Pr. 15. feb. var antallet af tilmeldte nået op på 60 steder.

NB
NB fandt sin nuværende form i 1998 og den blev pudset af i 1999. Der er ikke sket redaktionelle ændringer af bladet i løbet af året og medarbejderstaben er stadig den samme. Nato´s 50´s års fødselsdag med efterfølgende fest på Balkan (bomber over Serbien) er naturligvis blevet dækket tæt. Vi har jo en forpligtigelse til at være tæt på de kendte og bringe stoffet, de selv glemmer at sende ud.

NB dækkede også de problemer, som serbiske nægtere har. Både i Serbien og de nægtere, der er flygtet til f.eks. Ungarn og Danmark.

FE kikker med. Efteråret stod i FE´s tegn efter at FE havde indrømmet, at de syntes foreningen er meget interessant. Derfor atter en opfordring til folk, der vil være kendte. Ring til MNF og blive et kendt stemme. Vi garanterer en båndoptagelse…

Aktioner
Det udadvendte aktivitetsniveau har været stabilt. Et par sessionsraidsuger, et kasserneraid og så besøgte vi igen en række gymnasier til studieorienterende møder (STORM). I år besøgte vi 8 gymnasier. Dertil kommer en tur til Skive, hvor vi deltog i et debatmøde på ….. Efterskole.

På den internationale militærnægterdag (15. maj) blev der aktioneret til fordel for de serbiske nægtere, der er flygtet fra krigen i Kosovo med udsigt til enten meget hårde fængselsstraffe eller ikke at kunne vende tilbage igen. Deserteringen blev selvfølgelig billiget af de vestlige regeringer, blot nægterne ikke søgte asyl i vest!

Fredsfangernes dag d. 1. December stod ligeledes i de serbiske nægteres tegn. De har fortjent alt mulig støtte.

MNF markerede sig desuden ved demonstrationerne mod NATO’s krig.

Hjemme eller ude?
Rejseaktiviteten har været beskeden i 1999. PM har været i Prag til European Futures Congress, en sammenslutning af mere eller mindre EU-kritiske organisationer og bevægelser. Forummet rummer en del freds- og nægterorganisationer, som det er værd at holde kontakt med.

MNF sendte tre deltagere til det nordiske nægtermøde (NORDICO) i Oslo i september. Tak til Norge for støtte.

Presseomtale
MNF nåede pressen en del gange, så 1999 var et godt presseår:

I forbindelse med offentliggørelsen af det hidtil højeste antal nægtere siden 70’erne lykkedes det os at få omtale i adskillige Radioaviser d. 19. og 20. januar samt The Voice, TV3-nyhederne og Dagbladet Arbejderen.

Omkring den internationale militærnægterdag lavede Københavns Radio et indslag om aktionen på Kultorvet.

Endelig var MNF på banen, da generalauditøren offentliggjorde sin undersøgelse af FE’s rolle i forbindelse med ulovlig videregivelse af oplysninger om MNF’s medlemmer. Vi kom godt med i debatten og deltog i indslag d. 17., 18. og 19. august i TV2’s Morgentv, Radioaviser, DR teksttv, Dagbladet Arbejderen og Information.