Arbejdsplan for Militærnægterforeningen 2000

I 2000 vil MNFs bestyrelse forsøge at fastholde så højt et aktivitetsniveau som realistisk muligt - i forhold til vores ressourcer.

  • Udgivelse af NB : NB vil nu udkomme 5-6 gange p.a. (m. 22 sider pr. nr.). Så vidt muligt skal hvert nr. fortsat have et tema, der belyser et emne dybere med flere artikler. Forbedringerne i layoutet fortsætter.
  • Rådgivningen : Uændrede åbningstider på kontoret. Vi redigerer og udgiver Militærnægtervilkår, der bl.a. sendes ud til studievejlederne på landets ungdomsuddannelser.
  • Udbyggelse af foreningen : Vi fortsætter udbyggelsen af udstationeringskartoteket på vores hjemmeside, der til stadighed ajourføres og ’opgraderes.’ Medlemstallet : I 1999 nåede vi målet på 150 betalende medlemmer; dette tal skal gerne kunne fastholdes og helst øges i 2000. Vi bør stadig forsøge at udbrede vores aktiviteter til hele landet.
  • STORM : Vi vil igen tilbyde os til gymnasierne øst for Storebælt. Målet er ca. 10 møder. Der kan evt. afholdes præsentationsmøde for nye foredragsholdere f.eks. i september.
  • Sessions - og kasserneraids : Vi fortsætter med at raide sessionen i København, når der er ’mandskab’ til det, gerne min. 2 uger i foråret og 2 uger i efteråret. Evt. et kasserneraid i løbet af året, gerne via de tjenstgørende nægtere.
  • Aktioner : Vi skal være på gaden d. 15. maj og d. 1. december. I disse forbindelser kan vi intensivere vores samarbejde med andre fredsorganisationer og forsøge så vidt muligt at have tjenstgørende nægtere med .
  • Samarbejde med fredsbevægelsen : Vi fortsætter samarbejdet med resten af fredsbevægelsen, jvnf. ovenstående.
  • Internationalt arbejde : Vi prioriterer støtte til fængslede nægtere samt deltagelse i internationale og især nordiske nægtermøder (Nordico o. lign.). Under forudsætning af at de fornødne ressourcer er til stede, vil MNF desuden deltage i større konferencer og EBCO-møder.