Ventetiden - det evige spørgsmål

Af Peter Mikael Hansen

Ventetiden - fra man bliver indkaldt til enten militæret eller redningsberedskabet, og til man bliver overført og efterfølgende indkaldt - til militærnægtertjeneste kan godt tage lang tid. For nogen meget lang tid. Denne lange ventetid har Militærnægterforeningen (MNF) påpeget i flere år.

MNF henvendte sig til Indenrigsministeriets Militærnægteradministration, for at høre nærmere om den prekære ventetidssag.

Frustrerende
Fra man bliver indkaldt til man kommer ind som nægter er ventetiden i en konkret sag i øjeblikket i følge kontorchef i Indenrigsministeriets Militærnægteradministration Aage Spindler på omkring 13-14 måneder, altså lidt over et år. Den ventetid har tidligere være helt oppe på 18 måneder. Så umiddelbart er forholdet ikke blevet værre. Men 18 måneder eller 11! For nogen kan ventetiden virke frustrerende og uretfærdig.

"Vi bestræber os på at overholde samme indkaldelsestermin som i redningsberedskabet", siger Aage Spindler til NB. "Konkret kan jeg sige, at hvis du bliver indkaldt og overført i januar 1999, vil du blive indkaldt som nægter i februar/marts år 2000", siger Aage Spindler.

Spring over i køen
Men ventetiden kan omgås. I mange år har MNF anbefalet nægtere i kø, at ringe til Militærnægteradministrationen I Slagelse og bede om at komme på venteliste til fremrykning af indkaldestidspunkt. Ofte kan man komme ind når man har lyst. På det område er Militærnægteradministrationen fleksibel. Det beror for det første på, at mange nægtere beder om udsættelse - ofte fordi de er startet på en uddannelse når indkaldelsen til nægtertjenesten kommer - og for det andet fordi enkelte nægtere slet ikke møder op til nægtertjenestens indtroduktionsophold i Slagelse. Sidste år bad 350 om udsættelse.

"I princippet er der ingen "ventetid", for alle der ringer bliver fremrykket", udtaler Aage Spindler til NB, og han fortsætter, "ring til os i Slagelse og vi vil være så positive og imødekommende som muligt", siger Aage Spindler.

MNF har i mange år anbefalet nægtere der vil ind hurtigere, at ringe til Militærnægteradministrationen og blive fremrykket, men MNF har samtidig påpeget, at hvis alle gjorde det, så ville den praksis i sagens natur, bryde sammen. Denne praksis med at "springe over i køen", bliver ikke fremhævet fra officielt hold, så det er meget ofte kun nægtere der ad omveje, som f.eks. ved at ringe til MNF, eller "skolen" i Slagelse, der for glæde af denne praksis. Andre må vente.

- "Det er absolut ikke rimeligt at nogen har den oplevelse. Hvordan skal man vide, at når man får et brev om at man er indkaldt til om et år, at man så bare kan ringe til administrationen og få en tid til næste uge", udtaler MNFs bestyrelsesmedlem Øjvind Vilsholm til NB.

- "Hvis Indenrigsministeriets Militærnægteradministration har den politik, så er den nød til at sende et brev med ud og informere om den praksis", fortsætter Øjvind Vilsholm.

Hvad vil der ske hvis administrationen gjorde det?
- "Hvis Militærnægteradministrationen skrev ud til alle, at foreløbig er du indkaldt til år 2000, men hvis du har lyst, kan du komme ind før, så er jeg ikke sikker på at Militærnægteradministrationen har mulighed for at tilbyde hurtigere indkaldelse til alle - det er kun dem der ringer og brokker sig der får en bedre behandling", mener Øjvind Vilsholm.

Militærnægteradministrationen i Slagelse kan godt se problemet: "Hvis alle henvendte sig og bad om fremrykning, kan det selvfølgelig ikke lade sig gøre", udtaler kontorchefen til NB.

Problemet er ressourcer i forhold til svingende nægtertal. Bevillingerne til administration af nægterordningen svinger nemlig ikke helt i samme takt som nægtertallet. Eksempelvis er nægtertallet steget i de seneste par år. Men hvis nægtertallet snart falder igen er det halsløs gerning at uddanne personale og udvide skolekapaciteten, synes indenrigsministeriets politik at være. MNF så derimod gerne, i tråd med tiden, flere penge taget fra det militære forsvar overført til aflønning af nægterne - "95 % af bevillingerne går til at aflønne nægterne", siger Aage Spindler. MNF så også gerne flere penge overført fra militæret til Militærnægteradministrationen i Slagelse, f.eks. flere penge til en decideret fredsundervisning, mere personale til at håndtere nægterordningen og bedre bygninger til at huse nægterne under skoleopholdet. - "Det er jo dyrt", afslutter Aage Spindler.