Professionelle soldater og demokratiet

Vi har modtaget en henvendelse fra en af vores læsere på internettet, Claus Kruse. Claus Kruse, har læst Esben Møller Nielsens indlæg i NB 2/98 og har sendt os sin kommentar. Esben Møller Nielsens indlæg handlede om, hvorvidt vi skal afskaffe værnepligten og indføre en professionel hær eller bevare det nuværende værnepligtssystem så længe der skal være et militær.

Esben Møller Nielsen skrev bl.a.:

"En hær bestående af "frivillige"/ professionelle soldater, ville efter min mening blive en alt for farlig. Lande, der ligger inde med professionelle hære eller professionelle hærafsnit, er set bruge disse mod landets egen befolkning, i strejke situationer, uro, demonstrationer, m.m. Jeg tror ikke på at det ville være en direkte trussel i Danmark, men denne hær af professionelle kunne også bruges i en situation omhandlende politisk pres. Jeg ville være meget bekymret for en hær bestående af karrieresoldater, en hær opdraget/betalt til at adlyde ordre uden at stille spørgsmål. En sådan hær ville være en bombe under det demokratiske system som vi kender her i Danmark."

Forsvaret er en del af demokratiet
Tror I nogensinde at Hæren i Danmark eller Hjemmeværnet kunne tænkes at skulle indsættes mod civilbefolkningen, i forbindelse med strejkesituationer, uro, demonstrationer? Det tror jeg ikke. Mig bekendt er kun i tilfælde af kupforsøg at Hæren og måske Hjemmeværnet bliver sat ind. Jeg bliver en smule vred, når jeg læser ovenstående, jeg mener at det er en noget forskruet tankegang. Forsvaret er en del af demokratiet. Hæren og Hjemmeværnet har udelukkende til formål at forsvare demokratiet i Danmark og til dels i udlandet!

Jeg tror ikke, at det er muligt i Danmark, at alle i hæren / hjemmeværnet straks ville adlyde, hvis der kom en "syg general", som gav ordre om kupforsøg eller lignende. Der er masser af "sikkerhedsforanstaltninger", som ville kunne forhindre dette. Så jeres idé med, at frivillige og professionelle soldater "måske" er farlige, er efter min mening helt forkert. De giver et kæmpe bidrag til samfundet.

Claus Kruse
c.kruse@sck.dk

Øjvind Vilsholm fra bestyrelsen har sendt følgende svar til Claus Kruse:

Kære Claus

Tak for din reaktion. Jeg går ud fra, at du har læst citatet på vores hjemmeside under artikler fra vores blad, NB.

Indholdet er ikke helt dækkende for foreningens holdning, men jeg regner ikke med, at det gør nogen forskel for dig; holdningen til den professionelle hær, gælder for så vidt også hæren, som den er i dag....

Militæret er ikke demokratisk
Du skriver: "Tror I nogensinde at Hæren i Danmark eller Hjemmeværnet kunne tænkes at skulle indsættes mod civilbefolkningen!!??"

- Ja. Jeg håber det bestemt ikke, men jeg ved, at der allerede i dag findes nogen, der synes hæren skulle sættes ind mod f.eks. de autonome d. 18. maj eller de strejkende chauffører under Ribuskonflikten.

Så skriver du, at forsvaret er en del af demokratiet. Hæren og Hjemmeværnet har udelukkende til formål at forsvare demokratiet i Danmark og i udlandet!

- Ja, det er jo formålet. MNF sætter imidlertid spørgsmålstegn ved, om det nu også er den bedste måde at forsvare demokratiet på. For mig at se er det ret paradoksalt, at man bruger udemokratiske metoder til at forsvare demokratiet med. Vold og tvang hører i hvert fald ikke med til det, jeg forstår som demokrati.

Den fred, vi lever under i det meste af Europa, bygger på forståelse og samarbejde - ikke gennem militær konfrontation. Freden er kommet i stand på trods af militærets tilstedeværelse.

Endelig skriver du: "Jeg tror ikke, at det er muligt i Danmark, at alle i hæren/hjemmeværnet straks ville adlyde, hvis der kom en "syg general", som gav ordre om kupforsøg eller lignende."

- Det er ikke noget, vi har taget stilling til i foreningen.

Personligt tror jeg, at alt er muligt. Vi har al mulig grund til at tro, at soldater vil adlyde ordre; det er jo det, der gør militæret til så effektiv en størrelse, og derfor også så farlig.

Mvh

Øjvind Vilsholm