Året der gik

Militærnægterforeningens årsberetning 1998

Medlemsrekord
1998 blev et godt år medlemsmæssigt for Militærnægterforeningen (MNF). 142 betalende medlemmer! En fremgang på 10% i forhold til '97, hvor vi nåede 130 medlemmer.

Balance i økonomien
MNF gik ud af 1998 med penge i kassen. Det skyldes primært en overførsel af penge fra 1997 (fondsmidler), men også større indtægter og en fastholdelse af medlemmer i '98 bidrog til kassebeholdningen. Så selvom 1998-regnskabet gav et lille underskud på 444,- kr. er der fortsat penge i kassen. For de større indtægter i '98 fik kontoret i København en tiltrængt ansigtsløftning og nyt inventar inklusiv ny laserprinter.

MNF er altid klar
MNFs flagskib, eksistensgrundlag og primære opgave, har gennem tiderne utvivlsomt været udbredelsen af militærnægterinformation, også kaldet Oplysning til Borgerne i Samfundet om Militærnægtelse (OBSM). Denne oplysningsvirksomhed udgik igen i '98 fra foreningens kontorer i Århus og København. Helge - vor mand, og fodfæste i Århus - tog imod alle hverdage mellem 12 og 15, og på Hovedkontoret i København - tirsdag og torsdag 18-20 - måtte MNFs fire kontoraktivister besvare 390 henvendelser mod 334 året før. En forøget aktivitet der afspejler de seneste års stigende interesse for militærnægtersagen. Således er militærnægtertallet steget til 880 - et relativt højt tal. (8,8 % af det samlede antal værnepligtige).

MNF-kontorernes typiske opgaver var også i '98 hjælp til folk der ville være nægtere, hjælp til folk der ville ud af forsvaret, hjælp til oprettelse af udstationeringssteder og andre typiske informationer om militærnægteres vilkår, rettigheder og pligter.

Udover personlig og telefonisk vejledning via kontorerne i København og Århus, udgiver MNF også en oplysningspjece. Således udgav MNF også sidste år pjecen Militærnægtervilkår. Militærnægtervilkår blev solgt til biblioteker og sendt til skoler og gymnasier. Militærnægtervilkår er blevet opdateret og udgivet i en efterhånden lang årrække.

Nettet
Også MNFs hjemmeside på nettet blev flittigt brugt. På hjemmesiderne fås oplysning om hvordan man nægter, der er en spørgekasse, sidste nyt og artikler fra MNFs tidsskrift NB. Man kan også få tilsendt oplysningspjecen Militærnægterilkår og MNFs berømte - eller berygtede - T-shirt med påskriften; Civilt område - Militær adgang forbudt. T-shirten sælger godt, således solgte MNF 180 T-shirt sidste år.

Den seneste statistiske undersøgelse, udarbejdet af Bjarkes Statistiske Kontor for Nægterkonjukturer, viser at over 50 personer om ugen besøger MNFs hjemmesider. Det er pænt. MNF har løbende forbedret siderne, og de kan sikkert blive endnu bedre. Check dem selv ud på FRED.dk/mnf.

MNF og efterretningstjenesterne
1998 blev spionernes år. En agent prøvede i foråret '98 at komme ind fra kulden og fortalte, at han tidligere havde været med til at udspionere og registrere lovlig politisk virksomhed. Det satte en bølge af afsløringer i gang, og det viste sig at de heltemodige spioner også havde udspioneret farlige fredsfolk, der iblandt MNF - spionerne havde endda, hvis man skal sige det diplomatisk, tilbageholdt informationer, eller på nudansk, løjet, overfor en tidligere kommission. Dét blev afsløret af Jyllands-Posten. Jyllands-Posten dokumenterede, at en tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjenste (FE), Erik Fournais, havde videregivet oplysninger om MNF til nu afdødede Knud Østergaard, ikke kun da Knud Østergaard sad som forsvarsminister, men også som menigt folketingsmedlem. Den nuværende forsvarsminister Hans Hækkerup (soc.dem) svarede straks med en undersøgelse af sagen - foretaget af forsvaret selv naturligvis, nemlig generalauditøren. MNF afventer stadig undersøgelsen.

MNF så dog helst at alle efterretningstjenester i perioden 1945 til 1998 blev undersøgt uvildigt af en kommission alle havde tillid til.

MNF i Europa
MNF har i de seneste år i stigende grad orienteret sig internationalt.

I 1998 var MNF blandt andet til EBCO-konference i Budapest. Konferencen handlede om militærnægtelse som en menneskeret og en styrkelse af det tværeuropæiske nægterarbejde.

MNF var også til fredskongres i Osnabrück - European Peace Congress - arrangeret til minde om 350-året for freden i Westfallen 1648. (Tak til PMF og 1. Maj Fonden for økonomisk støtte).

Og så var MNF til European Futures Congress, også i Budapest, hvor MNF fik styrket sit internationale netværk bl.a. med nye forbindelser til militærnægter- og fredsbevægelser i hele verden. The European Futures Congress' omdrejningspunkt var, og er, en alternativ freds- og sikkerhedspolitik i Europa og modstanden mod det nuværende EU. (Tak til Fredsfonden og Folkebevægelsen mod EF-unionen for økonomisk støtte).

Endelig var MNF til nordisk MilitærnægterTopmøde i Stockholm og diskuterede militærnægterspørgsmål. Det kom der et tættere og øget samarbejde ud af, bl.a. et fundament til en Nordisk Militærnægterforening - et samarbejde der forhåbentlig føres ind i det næste årtusinde.

Godt nyt fra tidsskriftsfronten
MNFs medlemsblad NB, udkom regelmæssigt, fik to farver på forsiden og et gennemgående lay-out. Indholdsmæssigt blev det et spændende år. NB-1-98 bød på et temanummer om WEU. 7.000 Eksemplarer i fire farver, flotte billeder, spændende artikler og udsendt til hele landets gymnasier, HF-kurser og højskoler. Budgettet lå i nærheden af 100.000 kroner. NB takker Nævnet vedrørende EU-oplysning for økonomisk støtte og Kruses Offset A/S for lay-out og tryk.

WEU-nummeret er stadig aktuelt og kan stadig bestilles ved henvendelse til MNF.

Den vigtigste debat i NB i året der gik var nok den løbende debat om hvorvidt Danmark skulle beholde den nuværende værnepligtsordning eller Danmark i stedet burde indføre en professionel hær. NB-2-98 havde værnepligt eller professionel hær som tema.

Ellers var det året hvor man i NB bl.a. kunne læse om, at Fredskommissionen 1998 udkom med en betænkning om fred og sikkerhed - den første fredskommission nogensinde, hvor efterretningstjenesterne kom i søgelyset - endnu engang, og man kunne blandt meget andet læse om det stigende nægtertal, fængsling af nægtere i Europa og Nato's ufred. Gamle numre af NB kan bestilles ved henvendelse til MNF - i det omfang lager haves.

Aktioner
Sessionsraids - traditionen tro stillede MNF sig op foran sessionen i Hammerensgade på Østerbro i alt i fire uger i løbet af 1998. Og det gav som bekendt resultat, nægtertallet slog alle rekorder i nyere tid - takket være MNFs sessionspropagandahold - fristes man til at tro!

Forår i maj - og MNF er på gaden. 1. maj trillede MNFs propaganda-vogn rundt i Fælleden i København og solgte nægtermeninger og T-shirts.

På den Internationale Militærnægterdag d. 15. maj markerede MNF sin støtte til fængslede nægtere rundt om på kloden generelt og i særdeleshed overfor den fængslede tyrkiske nægter Osman M. Űlke. MNF aktionerede på Kultorvet i København, hvor der blev uddelt løbesedler og skrevet støttebreve til den fængslede nægter Pavle - en serbisk militærnægter - som, MNF senere har fået at vide, var meget glad for den støtte og moralske opbakning forbipasserende gav ham. MNF modtog for nylig et takkebrev fra Pavle, hvor han understreger vigtigheden af støtte til fængslede nægtere generelt, og i særdeleshed vores støtte til ham.

50-året for Verdenserklæringen om menneskerettigheder blev markeret på FN-dagen den 10. december . Også her var MNF på gaden i samarbejde med Aldrig mere Krig (AMK) og Militærnægternes LandsKontaktUdvalg (LKU) under parolen; Respekt for menneskerettighederne - Støt international militærnægtelse. Et par gode håndfulde aktivister mødte op på Kultorvet og samlede underskrifter og uddelte løbesedler, hvorefter aktionen trak til Nytorv og deltog i Amnesty International, FN-forbundet, FN's informationskontor, Det Danske Center for Menneskerettigheder og andre ca. 80 københavnske NGO-organisationer, ungdomsorganisationer og fagforeningers fakkeltog.

Året 1998 bød kort sagt på en stigning i antallet af militærnægtere, en øget tilslutning til MNF, et øget aktivitetsniveau, nationalt som internationalt, afsløringer af Forsvarets Efterretningstjenestes ulovlige virksomhed overfor MNF og flere henvendelser til MNF via MNFs kontorer og via internettet.

På den baggrund levede MNF til fulde op til arbejdsplanen for 1998 - og mere til.

Bestyrelsen takker sine økonomiske og moralske støtter samt medlemmer og NB-abonnenter.