Det er in at nægte

Det er blevet politisk korrekt at nægte militæret. I midten af 80'erne var der kun 3-400 militærnægtere om året, men i de sidste par år har det været dobbelt så mange nægtere som der var dengang. Og alt tyder på, at der i 1997 har været endnu flere. De endelige tal forelå ikke ved redaktionens slutning, men i første halvdel af 97 var der over 20% flere nægtere, end der var i 96.

Af Øjvind Vilsholm

Antallet af militærnægtere 1980-96. Kilde: Tabel 1, Indenrigsministeriets Militærnægteradministration.
De sidste 4 år har der været lige godt 750 militærnægtere om året, men nu ser det ud til, at vi bryder den magiske grænse på 800 - ja måske op mod 900. Kommer der mere end 882, er vi på vej tilbage mod 70'er tilstande, hvor vi havde Danmarkshistoriens højeste antal militærnægtere.
"Det er glædeligt, at så mange unge viser deres utilfredshed med militæret i en tid, hvor forsvaret ellers propaganderer massivt for deres officersuddannelser og Den internationale Brigade," siger Piet Mertz fra Militærnægterforeningens bestyrelse. "Meget kunne tyde på, at der skal en endnu mere massiv indoktrinering til for at stoppe militærnægternes fremgang."

Gavner karrieren at nægte
Det er med små midler lykkedes for Militærnægterforeningen at nå ud til flere unge dels på sessioner dels på gymnasier og HF-kurser. Her mærker Militærnægterforeningens aktivister den stigende mistro til militæret. "Mange skal blot have at vide, at der findes et fornuftigt alternativ til den militære værnepligt, så kan de godt se det meningsløse i at skulle lade andre kommandere rundt med sig i næsten et år," fortæller Piet Mertz.
"Før i tiden gik mange unge i forsvaret, fordi de mente, det ville gavne deres chancer i erhvervslivet - og det er der selvfølgelig stadig nogle, der tror. Men det er ved at gå op for flere og flere, at det er en myte. De unge kan godt se, at forsvarets hierarkiske struktur med krav om blind lydighed ikke bringer dem ret langt i den virkelige verden, mener Piet Mertz. "I dag er der brug for at de unge kan tage beslutninger og selv forholde sig til tingene - det lærer man ikke som værnepligtig i forsvaret eller beredskabskorpset," slutter Piet Mertz.


< Til oversigten