Vestunionen - EU's militære arm

Hvad er WEU?
Hvad er Vestunionen?
Hvad er Den Vesteuropæiske Union?
Myte, Fort Europa eller fredens projekt?


Militærnægterforeningen MNF udgiver det antimilitaristiske tidsskrift NB. Dette debatnummer (NB-1-1998) sætter fokus på Vestunionen - den Vesteuropæiske Union, på engelsk Western European Union (WEU).

Spørgsmålet om Vestunionen er særlig relevant nu, fordi den danske befolkning skal stemme om Amsterdamtraktaten d. 28. maj 1998. Med dette debatnummer håber redaktionen således at have opfyldt mange læseres ønske om en gennemgang af Vestunionen. Vi gennemgår Vestunionens politiske og økonomiske struktur og den historiske baggrund. Derudover sætter forskellige politikere, samfundsforskere og debattører fokus på de politiske implikationer der ligger i Amsterdamtraktaten.

Hæftet udsendes til landets gymnasier og HF- og studenterkurser, højskoler og efterskoler, og det er vores håb, at artiklerne vil indgå i debatten og undervisningen.

Militærnægterforeningen har bedt en række samfundsforskere, politikere og forfattere med forskellig baggrund og udgangspunkt om at give deres bidrag. Artiklerne udtrykker således forskellige holdninger, der skal være med til at nuancere EU-debatten med hensyn til den militære dimension.

Militærnægterforeningens holdning til Vestunionen er klar; Vestunionen er udemokratisk og militaristisk. Militærnægterforeningen er for demokrati, og vi er til enhver tid imod et system, der bygger på blind lydighed. Med Amsterdamtraktaten står muligheden for militært samarbejde fortsat åben. Amsterdamtraktaten indeholder klare elementer af militær ideologi. En vedtagelse af Amsterdamtraktaten vil kunne føre til koordinering og integrering af våbenproduktion, våbensystemer og militære strukturer.

Vestunionen og EU indgår med Amsterdamtraktaten fortsat et samarbejde, der gradvist vil kunne udvikle sig til et fælles forsvar. Et fælles forsvar der virker særdeles afskrækkende på os.

På den baggrund er det fornuftigt at inddrage WEU i den løbende debat om Europa. En debat der i højere grad bør handle om en ændring af den nuværende union til et reelt politisk, kulturelt og økonomisk samarbejde med udgangspunkt i demokrati, hvor Europas folkeslag engageres i det europæiske projekt. Et ægte fredens projekt uden militære dimensioner.
< Til oversigten