RESOLUTION FRA FREDSTRÆF 2008 I FREDSFONDENS HUS I KØBENHAVN.

Fredstræf 2008 lørdag d. 31.5.08  i  anledning af den internationale militærnægterdag d. 15.5. samlede næsten alle fredsorganisationer i Danmark på nær et par enkelte afbud til mødet.

Organisationerne var enige om, at det var vigtigt at mødes og planlægge konkrete aktiviteter, så vi kan samle kræfterne om vigtige fælles indsatsområder, men også støtte hinandens mærkesager.

Vi vil også udnytte hinandens internationale kontakter og søge større indflydelse på de politiske beslutningsprocesser.

Vi vil søge bredt samarbejde med miljø- og velfærdsorganisationer, da klimaforandringer, sult og undertrykkelse i høj grad er en trussel for verdensfreden. I den sammenhæng er et tæt samarbejde med flygtningeorganisationer en selvfølge.

I 2008 vil vi således markere os med en fælles freds-workshop på Det Europæiske Sociale Forum i Malmø d. 19. - 21. september.
Samarbejde om Krystalnatsarrangementer og kulturnatsarrangementer.
Markere Danmarks første militærnægterlov og Danmarks første militærnægterlejr i Gribskov ved et arrangement på våbenstilstandsdagen for 1. verdenskrig d. 11.11.
Forberede os i fællesskab til en kommende EU-afstemning om Danmarks forbehold over for det militære samarbejde i EU.

I 2009 gælder det NATOs 60 års fødselsdag i maj og Klimakonferencen i København.

Overordnet glæder vi os overforbuddet mod klyngebomber og fortsætter kampen mod atomvåben, mod den blodige, danske krigsførelse i andre lande, mod missilskjold og stjernekrigsprojekter, mod våbenproduktion og våbensalg og mod nye jagerfly.

Vi søger større mediedækning og offentlighed om vores synspunkter og vil udvide brugen af elektroniske medier.


København d. 31.5.08


Aldrig Mere Krig - Danmarks Fredsråd - Danske Læger mod Kernevåben -

Det Danske Fredsakademi - European Network Against Arms Trade -

Fredsvagten ved Christiansborg - Kvinder i Sort -

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed - Militærnægterforeningen -

Nej til Krig - Verden på Gaden