Principprogram

(mælkebøttefnug)

Antimilitarisme
 • MNF arbejder for at begrænse mekanismer, der forårsager krig.
 • Vi er imod enhver form for krigsforberedelse.
 • MNF tror ikke militæret kan løse de økonomiske, sociale, kulturelle og økologiske problemer vi står overfor. MNF ønsker i stedet økonomisk og social udligning.
 • MNF arbejder på at skabe og støtte en kritisk, antiautoritær bevidsthed hos alle mennesker.
 • MNF støtter og foretrækker ikkevoldelige aktionsformer. I foreningens arbejde er ikkevold den metode, vi vil bruge til at nå vores mål. MNF ser dog ikke sig selv som værende pacifister i ordets yderste betydning. Vi har dog forståelse for civil ulydighed og kamp, når formålet er afskaffelse af undertrykkelse og militarisme og indførelse af økonomisk og socialt demokrati.
 • MNF mener, at folk skal tage ansvar for deres egne handlinger. Det er betingelsen for en fredelig verden. Individuel frihed betyder for os fokusering på individets ansvar. At hvert individ tager ansvar for egne behov og andres velfærd er betingelse for, at vi kan leve i en fri verden uden undertrykkelse og tvang.
 • Alt katastrofeberedskab skal være civilt, herunder redningsberedskabet.
 • MNF ønsker at afskaffe militæret og dermed værnepligten.


Nedrustning

MNF ønsker gradvis nedrustning mod total afrustning i samarbejde med andre lande. Når militæret nedlægges, skal militæret omskoles til civile formål. MNF tager desuden afstand fra produktion af al slags krigsmateriel.

 • De penge, der bruges på militær, bør i stedet bruges til uddannelse, sundhed, konfliktløsning, samt social og økonomisk udligning til fordel for de svageste befolkninggrupper - lokalt som globalt.
 • De penge, der bruges på militær, bør i stedet bruges til bedre u-landshjælp - herunder hjælp til afmilitarisering af u-lande.
 • De penge, der bruges på militær, bør i stedet bruges på at gøre militærnægtertjenesten til en relevant, meningsfuld uddannelse i fredelig konfliktløsning.


Militærnægtelse

Militærnægtelse er bredt anerkendt som en menneskerettighed. Det følger af artikel 18 i FN´s menneskerettighedserklæring.

 • MNF ønsker at udbrede militærnægtelse som antimilitaristisk aktionsform. Vi ser militærnægtelse som den enkeltes mulighed for at begrænse militæret og militarismen.
 • MNF ønsker at udbrede industrinægtelse - ret til uden sanktioner at frasige sig arbejde med udvikling, produktion og eksport/transport af våben.
 • MNF anerkender totalnægtelse. Totalnægtelse kan være en antimilitaristisk aktionsform til at påpege det menneskelige og materielle ressourcespild ved at opretholde militæret.
 • MNF arbejder på at udbygge det internationale, antimilitaristiske arbejde.
 • MNF støtter desertører og militærnægtere fra områder med krig, mobilisering eller krigslignende tilstande samt fra lande, der ikke anerkender militærnægtelse.