Tag til Norge og lær at skabe fred

Universiteter er magtfulde udtryk for et lands værdier og kultur.
De er en vigtig, om end nogle steder temmelig underkendt, bidragyder til en nations samlede image.

Tromsø Universitet har således netop bidraget til Norges image som global aktør i fredens tjeneste.
Universitetet har med midler fra Norges undervisnings- og forskningsministerium oprettet en ny international masteruddannelse med fokus på fred og konfliktløsning. De nye kandidater vil være rustet til at skabe fred og forsoning også i praksis.

I skærende kontrast hertil står den "frydefulde forandring" i Danmark. Her er den danske regering i fuld gang med at nedlægge anerkendte og velfungerende forskningscentre med kompetencer inden for samme område - som f.eks. COPRI.

Disse institutioner kunne med fordel have været inddraget i større, koordinerede og visionære politiske initiativer for at give Danmark kompetence som ansvarlig global aktør, f.eks. gennem oprettelse af en fredsuddannelse, evt. som handlekraftigt alternativ til værnepligten (som tidligere foreslået af bla. Militærnægterforeningen i Danmark).

Men regeringen har jo ikke brug for råd baseret på konkret viden og konkrete erfaringer - viden er jo slet ikke nødvendig, når blot man har en god fantasi!

Vi borgere skal altså stadigvæk til udlandet, hvis vi vil lære, hvordan man skaber fred med fredelige midler. I Danmark er der kun militæret som "tilbud", og hvad lærer man så egentlig dér om at støtte konfliktramte og traumatiserede mennesker til fredelig sameksistens?

Tillykke til Tromsø Universitet med deres helt nye masteruddannelse i freds- og konfliktstudier - jeg håber de får rigtig mange studerende - også her fra Danmark!

Med venlig hilsen

Charlotte Vilsholm
Cand. Comm.

E-post: vilsholm@hotmail.com