Bekvemmelighedsnægter?

Det virker som om at MNF mener, at militærnægtere, der ikke er imod militæret, er hyklere. Det mener jeg ikke.

'Jeg har den holdning at det er vold at tvinge et menneske til at underkaste sig militæret, der er et helt særligt samfund, med egne love og regler. På overfladen er det et perfekt samfund. Rent fysisk er det et krav at alting er i orden. Tøjet skal sidde ordentlig, udstyret skal være medbragt og ligge i den rigtige lomme. Man står til tjeneste 24 timer i døgnet, men har dog allernådigst orlov 12-14t om dagen og i weekenderne. Selv her skal man hilse på fremmede befalingsmænd. Man er altid undergivet militær straffelov. Dette betyder at man kan idømmes op til 30 dages fængsel uden at komme for en dommer. Også selv om forseelsen skete under en fest i weekenden.

Det militære samfund er fysisk perfekt: Soldaterne er præsentable, velklædte, adlyder deres befalingsmænd, møder præcist. De er som ting. De kan flyttes rundt som systemet ønsker det. Men indeni er samfundet ikke perfekt. Angst, vrede og ødelagte mennesker.

Hvis man selv mener at man har pligt til at gå i militæret, selv om man resten af livet vil have ar på sjælen, må man jo gøre det. Men omvendt mener jeg at man har pligt til at undgå dette, hvis man tror at det vil præge en negativt i årevis. Min samvittighed siger mig, at man ikke bør ofre et andet menneske, bare fordi "han skal!".

MC Nørskov
Helsinge


Kære Nørskov

Jeg synes, du giver en glimrende begrundelse for at nægte. Jeg ved ikke, om Militærnægteradministrationen vil anerkende den, men der er jo fløjtende lige gyldigt i denne sammenhæng. Jeg kan ikke se, at du skulle være bekvemmelighedsnægter – du har jo helt klart noget principielt imod militæret.

Jeg og MNF er faktisk enige i dine synspunkter. Det centrale for os er, at hele idéen med at have et militær er forkert, så det er vores hovedgrundlag. Men vi hilser alle militærnægtere velkommen, også dem, der måske ikke ville nægte, hvis militæret behandlede folk bedre.

Venlig hilsen

Øjvind