Osman dømt for 4. og 5. gang

og forfølgelsen fortsætter

- Af Øjvind Vilsholm

D. 22. januar blev den tyrkiske militærnægter Osman Murat Űlke idømt 10 måneders fængsel. Det var 4. gang, Osman blev dømt for at nægte, og militæret har ikke fået nok: Selvom Osman allerede har udstået sin straf under varetægtsfængslingen, tilbageholdt myndighederne ham. Osman blev i stedet ført til Bilecik-kasernen, hvor han som ventet forbrød sig mod de tyrkiske love endnu en gang; Osman nægtede stadig at aftjene sin militære værnepligt! Han blev derefter ført tilbage til Eskesehirfængslet i Ankara, hvor han sad frem til han d. 19. marts, hvor Osman blev dømt for 5. gang. Denne gang lød dommen på 5 måneders fængsel.

Osman blev efter dommen påny ført til Bilecik-kasernen. Forfølgelsen fortsætter.

Idømt ialt 36 måneders fængsel
Dommen på 10 måneders fængsel var begrundet i, hvad myndighederne kalder desertion. I perioden fra d. 29. maj til 9. oktober sidste år var Osman nemlig "stukket af" fra sin værnepligt. I virkeligheden har Osman blot nægtet at tage til kasernen af egen fri vilje. Noget han hele tiden har fastholdt.

Da Osman d. 29. maj 1997 blev løsladt efter et retsmøde i han tredie retssag var det med besked om at tage direkte til Bilecik-kasernen. Osman tog i stedet hjem til Izmir, hvor han bor. Her opholdt han sig det meste af sommeren enten hjemme hos sig selv eller på ISKDs kontor. Da Osman d. 9. oktober mødte op i retten til endnu et retsmøde, blev han anholdt og anklaget for at være deserteret. Dommen faldt d. 22. januar i år og lød altså på 10 måneders fængsel.

Osman havde siddet varetægtsfængslet siden d. 9. oktober. I Tyrkiet løslades man efter 40 % af straffen, så det blev besluttet, at dommen kunne betragtes som afsonet bl.a. p.g.a. Osmans gode opførsel i fængslet.

Det var Osmans 4. dom. Han er ved de tre foregående retssager blevet idømt hhv. 6, 5 og 10 måneders fængsel. Dommen d. 19. marts på 5 måneders fængsel skyldes alene "gentagen ulydighed i militærforlægningen".

Straffes flere gange for samme forbrydelse
Tyrkisk lov tager slet ikke højde for begrebet militærnægtelse. Osmans "forbrydelse" bliver derfor ikke betragtet som en enkeltstående handling, hvor han nægter een gang for alle. I følge tyrkisk lov begår Osman en ny forbrydelse (desertion), hver gang han ikke efterkommer myndighedernes ordre om at tage til kasernen. Og hver gang Osman bliver ført til kasernen og nægter at iføre sig uniform, begår han også en ny forbrydelse (lydighedsnægtelse).

Myndighederne var udmærket klar over, at Osman ikke ville tage til Bilecik-kasernen af egen fri vilje - det har han selv fastholdt hele tiden - derfor tilbageholdt man ham. Osman fik således ikke lejlighed til at desertere, så den seneste dom kom kun til at handle om gentagen lydighedsnægtelse, og der gør den næste også. Det hjælper dog næppe Osman ret meget. Hvis myndighederne fastholder den hidtidige kurs overfor ham, kan han forvente at sidde i fængsel til han dør...

Osmans straffeattest

28. januar 1997: 6 måneders fængsel for at brænde sin indkaldelse.

6. marts 1997: 5 måneders fængsel for gentagen ulydighed.

23. oktober 1997: 10 måneders fængsel for gentagen ulydighed og desertion.

22. januar 1998: 10 måneders fængsel for desertion.

19. marts 1998: 5 måneders fængsel for gentagen ulydighed.