Svenske militærnægtere risikerer fænglselsstraf:
Sverige har ingen værnepligt for militærnægtere
Af Øjvind Vilsholm

I Sverige risikerer du at komme i fængel, hvis du nægter at have noget med militæret at gøre. Det eneste "tilbud" den svenske stat giver til folk, der har samvittighedskvaler med at bedrive krig, er en våbenfritjeneste i det svenske totalforsvar. Hvis man tager fuldstændig afstand fra det militære cirkus, er man forbryder.

David Bäckström blev indkaldt til værnepligt som brandmand i det svenske totalforsvar. Da han den 3. august skulle møde i Umeå, vidste han, at han ikke ville gøre tjeneste. "Jeg har altid vidst, at jeg ikke ville i militæret, men beslutningen om at nægte at aftjene den våbenfri tjeneste var sværere at træffe," siger David Bäckström. Det var på sessionen, at David besluttede, at han ville totalnægte: "Jeg så, hvordan de andre på sessionen fandt på historier for at slippe fri, men jeg følte, at jeg vil stå fast på mine synspunkter."

"At udføre den våbenfri tjeneste, kunne jeg ikke forsvare overfor mig selv og resten af verden. Jeg vil ikke have tilknytning til det svenske forsvar. Det er det rene spild af penge: Dyr, højteknologisk udstyr bliver brugt til at spionere på nøgenbadere. Der bliver eksporteret våben og krigsmateriel til aggressive atomvåbenmagter. Som ansvarligt og tænkende menneske kunne jeg ikke sværge loyalitet mod en organisation, hvis formål i sidste ende er at tage livet af andre mennesker," fastslår David Bäckström.

David fik i første omgang en bøde på 2.400 kr. og skulle desuden betale 300 kr. til voldsofferfonden. "Jeg regnede ikke med at få fængselstraf, fordi det efterhånden er praksis at idømme folk bøder første gang," siger David. Men der er stor risiko for at han kommer i fængsel, hvis han begår samme "forbrydelse" én gang til. Der en nemlig risiko for at David bliver indkaldt igen. "Jeg ser mig selv som en vaneforbryder - min forbrydelse er overlagt i allerhøjeste grad," siger David ironisk.

I Sverige er slippe Jehovas Vidner helt for at aftjene Værnpeligt på grund af deres dybe moralske overbevisning.

David tror på åbenhed, og han er parat til at tage sin straf. Samtidig synes han, at det er absurd, at Jehovas Vidner helt bliver fritaget for værnepligt. "Jehovas vidner slipper fri på grund af deres dybe samvittighedsmæssige overbevisning, men jeg kan ikke få lov at slippe fri, selvom jeg har nøjagtig lige så dybe samvittighedsmæssige problemer. Hvornår er gud blevet et vidne, man kan indkalde i retten?," spørger David Bäckström.

David har fået hjælp af Svenska Freds- och Skiljedomforeningens kampfond til at betale sine bøder.