Vand eller våben?

En lille fabrik på Lolland producerer sprinklervæske - med våbentilladelse.

Af Tom Vilmer Paamand - september 1999

Se temaet
Nordisk Syntese A/S lever et stille liv i Frejlev, lidt uden for Nykøbing Falster. Den tilflyttede fabrik har et godt omdømme på egnen, hvor der er hårdt brug for arbejdspladser. Men måske er der skeletter i skabet.
 
Fabrikken havde gode grunde til at forlade hovedstadsområdet, hvor den lå fra engang i 50erne frem til 1988. Den tidligere fabriksgrund på en stille villavej i Hvidovre er i dag registreret som kemikalie-affaldsdepot.
Den svinende produktion var til militære ordrer. I følge Hvidovre Avis den 1. november 1989 blev der produceret krigsgasser, brændstoftabletter, tåregas, raketspidser og lignende til den danske forsvar og andre NATO-lande.

Krigsgas og tavshedsløfter
De brogede forhold i Hvidovre blev afdækket under en fortrolig afhøring i Realkreditankenævnet, hvor ansvaret for giftgrunden blev diskuteret. En forhenværende chef fra tiden i Hvidovre oplyste i følge Ekstra Bladet 13. november 1995, at Nordisk Syntese Laboratorium var kendt for at påtage sig produktioner, som den øvrige kemiske industri anså for at være for farlige eller ubehagelige at beskæftige sig med.
Produktionen omfattede stoffer som kviksølvcyanid. Farligheden lå på niveau med de krigsgasser, der blev anvendt under Første Verdenskrig. Det hele var så hemmeligt, at personalet ved ansættelsen skulle skrive under på et tavshedsløfte til forsvarets og politiets efterretningstjenester.

Konkurs og hamskifter
Firmaet vil nok betakke sig for at få revet fortidens synder i øjnene, for i tidens løb er det gået konkurs og er blevet omorganiseret gang på gang. Det oprindelige "Nordisk Syntese Laboritorium A/S" blev først til "Nordisk Syntese Laboratorium af 1988 A/S", derpå til "Nordisk Syntese ApS" og endelig til det nyeste navn "Nordisk Syntese A/S".
Efter nogle omflakkende år etablerede firmaet sig så på Lolland, hvor det i dag mest er kendt for dagligdags varer som sæbe og sprinklervæske. Firmaet er så renvasket nu, at de lokale intet har hørt til våbenproduktion og miljøsvineri.

Fortsat våbenproduktion?
Trods hamskifte og omlægning af produktionen, er der én væsentlig ting, der forbinder firmaets fortid og nutid: produktionstilladelser til krigsmateriel. Firmaet har fastholdt sine produktionstilladelser gennem alle navneskift frem til i dag. Den aktuelle tilladelse gælder:

De nævnte produktionstilladelser gælder en reel produktion af krigsmateriel. Hvis et firma i "produktionsmæssig henseende alene har en yderst perifær berøring til krigsmaterielloven", gives en meget simplere tilladelse.
Firmaet har altså haft tilladelse til produktion af de nævnte emner i årevis, men fortæller ikke offentligt, om det foregår. Det forekommer dog ret besynderligt, at man har fortsat ønsker disse tilladelser, hvis de ikke anvendes. Har Nordisk Syntese virkelig lagt sin årelange våbenproduktion og miljøsvineriet bag sig?
 
Det er lykkedes Aldrig Mere Krig at få den lokale avis Lolland-Falsters Folketidende til at tage sagen op i en række artikler den 18-20. september 1999:

Artikler fra Lolland-Falsters Folketidende:

Krudt og kugler - eller sløringscreme og skosværte
Lollandsk firma på våbenliste
Dropper militær produkttilladelse
> Tjek selv i Lolland-Falsters Folketidende

Avisens artikler efterlader en række ubesvarede spørgsmål om Justitsministeriets mangelfulde kontrol, som Aldrig Mere Krig nu har rejst over for ministeriet.

Nordisk Synteses produktionstilladelse til krigsmateriel fra fornyelsen i 1996:


JUSTITSMINISTERIET
Administrationsafdelingen
Civilkontoret
SLOTSHOLMSGADE 10
1216 KØBENHAVN K.
33 92 33 40 TELEFAX 33 93 35 10


GHO00031/ Sagsbeh.: Gitte Holtsø
J. nr. 1996-502-0163


Den 14 FEB. 96
Nordisk Syntese A/S
Mejerivej 5
Frejlev
4892 Kettinge


Ved skrivelse af 3. september 1992 meddelte Justitsministeriet Nordisk Syntese Laboratorium af 1988 A/S tilladelse til på adressen Mejerivej 5, Frejlev, 4892 Kettinge, at fremstille følgende typer krigsmateriel og våben:
  1. Pyrotekniske emner.
  2. Inaktiverede gasser.
  3. Attrapsæt til ABC-øvelsesbrug.
  4. Termitladninger.
Ved skrivelse af 1. februar 1996 har De meddelt Justitsministeriet, at selskabet fra at være et anpartsselskab er blevet ændret til et aktieselskab. De har vedlagt udskrift af 26. september 1995 fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvoraf det fremgår, at Nordisk Syntese ApS, der blev stiftet den 1. maj 1992, den 26. september 1995 blev opløst. Samtidig stiftedes Nordisk Syntese A/S. De har telefonisk overfor Justitsministeriet oplyst, at Nordisk Syntese Laboratorium af 1988 A/S blev opløst samtidig med, at Nordisk Syntese ApS blev stiftet.
Det fremgår endvidere af Deres skrivelse, at direktion og den administrerende direktør de sidst 5 fem år har været uændret, og at selskabet - bortset fra perioden 15. januar 1993 til 30. april 1995, hvor Finn Berentsen havde en anpartspost, - 100 % har været ejet af Dem.
I den anledning skal Justitsministeriet meddele, at tilladelsen af 3. september 1992 med de i denne anførte vilkår herefter er gældende for virksomheden Nordisk Syntese A/S.

P.M.V.

E.B.

Christian B. Østrup

 
> Se andre artikler om dansk våbenproduktion.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret september 1999 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >