Dansk Industris "kupon-nyheder"

Dansk Industri deler en reklame-folder ud til potentielle udenlandske våbenkunder.

Af Tom Vilmer Paamand - opdateret august 2000

Se temaet
Sammenslutningen "Dansk Industri" organiserer virksomhederne i Danmark - og har selvfølgelig også en særlig afdeling for våben: "Forsvars- & Aerospaceindustrien i Danmark".
Bemærk tilføjelsen "aerospace". Dette pæne ord har også sneget sig ind i den reklame-folder, som Dansk Industri deler ud til potentielle udenlandske våbenkunder: "Danish Aerospace and Defense Industry Capabilities Manual".
Tidligere hed Manualen blot "defense", men med den rummelige tilføjelse "aerospace" ser det ikke helt så grimt ud - for det er salg af dødbringende våben, der er hovedformålet.

Hullet lov  
Den danske lovgivning fastslår, at fremstilling af krigsmateriel kræver en særlig tilladelse, men definitionen af krigsmateriel er "Materiel, som er konstrueret til militær anvendelse, og som ikke finder civil anvendelse". Dette kaldes også "dual use" og udelukker stort set alt, der ikke direkte er dødbringende.
Det er samme logik, der ligger bag at Dansk Industri har tilføjet ordet "Aerospace", når foreningen omtaler den danske forsvarsindustri. Manualen illustrerer flot den underlige danske våbenlovgivning, hvor de fleste danske våbenfirmaer ikke behøver tilladelse.
Således er der i 1999-udgaven nævnt 9 våbenproducerende firmaer, der ikke har produktionstilladelse. Tilsvarende har ”Forsvars- & Aerospaceindustrien i Danmark” to medlemmer uden tilladelser.

Hemmelig reklame  
- Manualen er et markedsføringsværktøj for en række virksomheder over for potentielle kunder og samarbejdspartnere. Emnet er temmelig kontroversielt i Danmark, så vi udleverer den ikke til journalister, fastholder Ena Bjerregaard, chefkonsulent hos Dansk Industri.
Ena Bjerregaard står i spidsen for alle Dansk Industris aktiviteter på våbenområdet og har tidligere generelt fastslået, at Dansk Industri intet materiale har om dansk produktion af forsvarsmateriel. Danske virksomheder står bag en del oplysende materiale fx til skolebrug, men fortæller altså helst ikke om våben - det drejer sig trods alt kun om et marked til en anslået værdi af 1 milliard kroner.
For at forebygge underlige mytedannelser har Dansk Industri den politik, at manualernes ret harmløse indhold fortsat skal være omgærdet af mystik. Det har selvfølgelig ikke hindret særligt interesserede i at skaffe den på anden måde - og herunder er en liste over de nævnte firmaer i nogle årgange af den så hemmelige manual.

Åbenhed på nettet  
Dansk Industris hemmelighedskræmmeri giver ikke offentligheden mange muligheder for at følge med i, hvordan Danmark fører sig frem som leverandør til forsvarsindustrien.
Nu er mulighederne blevet bedre, for mange af firmaerne er gået på internettet og er her langt mere åbne om de militære sider af deres produktion.


 

  Danish Aerospace and Defense Industry Capabilities Manual
  6th Edition 1999
 • Alcatel Space Denmark A/S
 • Bruhn NewTech A/S
 • Danish Aerotech A/S
 • Danish Camp Supply ApS
 • Dantherm A/S
 • Danyard Aalborg A/S
 • E. Falck Schmidt A/S
 • Hamann Electronics A/S
 • HMK Industri A/S
 • Infocom Systems A/S
 • JAI A-S
 • LM Glasfiber A/S
 • Monberg & Thorsen A/S
 • Naval Team Denmark
 • Reson A/S
 • Roulunds Fabriker A/S
 • Systematic Software Engineering
 • Terma Elektronik AS
 • Terma Industries Greenaa AS
  Danish Aerospace and Defense Industry Capabilities Manual
  4th Edition 1994
 • Alcatel Kirk A/S
 • Alkaline Batteries A/S
 • Bruhn NewTech A/S
 • Chemitalic A/S
 • CRI Industrial Systems A/S
 • Dan Software International A/S
 • Danish Aerotech A/S
 • Dantherm A/S
 • Danyard A/S
 • DDC International A/S
 • Demex Rådgivende Ingeniører A/S
 • DISA Systems Group A/S
 • Dynatech Hardware ApS
 • E. Falck Schmidt A/S
 • Hamann Electronics A/S
 • Infocom Systems A/S
 • Integra Consult ApS
 • Logimatic A/S
 • Monberg & Thorsen A/S
 • Naval Team Denmark
 • Nea-Lindberg A/S
 • NKT Trådværket A/S
 • Per Udsen Co. Aircraft Industry A/S
 • Quitzau Industri A/S
 • Radartronic A/S
 • Reson A/S
 • Roblon A/S
 • Skandinavisk Teleindustri SKANTI A/S
 • Svend A. Nielsen A/S
 • Systematic Software Engineering
 • Terma Elektronik AS
 • Thrane & Thrane A/S
  Danish Defense Industry Capabilities Manual
  1th Edition 1988
 • Alcatel Kirk A/S
 • Ascan Scandia A/S
 • Brüel & Kjær A/S
 • Christian Rovsing A/S af 1984
 • CRI Computer Resources International A/S
 • Cumatrix Electronics A/S
 • Danish Aerotechnology Systems A/S
 • Danline Maskiner A/S
 • Dansk Radio A/S
 • Dasela A/S
 • Daytronic Power A/S
 • DDC International A/S
 • De Smithske A/S
 • Fischer & Lorenz A/S
 • Georg E. Bartholdy A/S
 • GN Lithium Batteries A/S
 • Hamann Radio & Electronik ApS
 • Hans Jensens Maskinfabrik A/S
 • Hempel's Marine Paints A/S
 • Malling Kontrol A/S
 • Maskinfabrikken Bola A/S
 • NKT A/S
 • Per Udsen Co. Aircraft Industry A/S
 • Quitzau Industri Sønderborg A/S
 • Radartronic A/S
 • Raychem A/S
 • Reson System A/S
 • Roheico A/S
 • Schubert Seals A/S
 • Silcon Elektronik A/S
 • Skandinavisk Teleindustri Skanti A/S
 • Stig Ravn A/S
 • Struers A/S
 • Svend A. Nielsen A/S
 • Terma Elektronik AS
 • Wejra A/S

 
> Se andre artikler om dansk våbenproduktion.

I januar 2003 var der store bogstaver på forsiden af Berlingske Tidende: "For første gang nogensinde kan Berlingske Tidende her præsentere de 25 medlemmer af Forsvars- og Aerospaceindustrien i Danmark". Og det var korrekt nok - altså at Berlingske Tidende ikke havde gjort dette før. Men det har FRED.dk siden 1999, og i andre sammenhænge meget tidligere med 1988-versionen af våbensammensluningen. I 2003 havde Dansk Industri derfor opgivet hemmelighedskræmmeriet, og det var blevet en en ret offentlig liste


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret august 2000 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand