Danske våbenindkøb til fordoblet pris

Danske våbenindkøb til fordoblet pris

Af Holger Terp - september 2002

Se temaet
Erhvervsminister Bendt Bendtsen vil have, at Danmark skal satse på en blomstrende våbenindustri. Derfor har han lanceret et forslag til hvordan Danmark høster de forudsete fordele af "modkøbsaftalerne" med udenlandske våbenproducenter.
Økonomi- og erhvervsminister Bent Bendtsen vil arbejde for oprettelsen af en fond på 400 millioner kroner. Midlerne til fonden skal komme fra udenlandske våbenfabrikker, som skylder indkøbsordrer for mere end syv milliarder kroner. Stort set en tredjedel af det danske forsvarsbudget.
Ifølge aftalerne skal de udenlandske leverandører købe ind hos den danske våbenindustri for et beløb, der fastsættes når den danske stat køber ind hos den pågældende virksomhed. Med 7 milliarder i udestående i købsaftaler, kan den danske våbenindustri ikke følge med.
Derfor foreslår Bendt Bendtsen, at staten åbner en stor investeringsfond, som de udenlandske virksomheder kan bidrage til. Fonden skal investere i den danske våbenindustri.
Den konservative ministers plan er sjældent rundhåndet, så hvad er det egentlig han planlægger?
I planen for fonden indgår det, at de udenlandske våbenfabrikkers modkøbsordrer hos danske virksomheder eftergives, hvis de indbetaler midler til fonden.
Modkøbsaftaler er en fast praksis ved store offentlige indkøb i udlandet - men er det tilsvarende fast praksis, at modkøbet SKAL ligge indenfor den samme branche? Hvorfor kan der ikke modkøbes i fx mejetærskere? Det var vel værd at spørge om...
Resultatet bliver, at udgifterne til den danske våbenimport gennem de senere år reelt stiger, idet de udenlandske våbenfabrikkers tilbud til det danske forsvar ikke levede op til forventningerne.
I stedet for burde økonomiministeren skrue bissen på, og anklage de udenlandske våbenfabrikker for bedrageri over for den danske stat. Hvad siger Rigsrevisionen til den plan?
Planen om en fond for udvikling af nye våben er håbløs. Hvordan kan ministeren forestille sig, at udenlandske våbenfabrikker skulle være interesseret i at de fik konkurrencedygtige danske konkurrenter?
 
Grotesk overpris
Forslaget er en erkendelse af, at den samfundsmæssigt økonomisk ligegyldige våbenindustri ikke kan stå på egne ben.
Siden afslutningen af den kolde krig er den konventionelle våbenproduktion globalt set ikke mindsket. Det flyder med våben overalt, og nu vil økonomiministeren have danske virksomheder til at producere endnu flere våben.
Der er også vigtigt at huske, at Rigsrevisionen efter F-16 købet fandt ud af, at modkøbet i Danmark bevirkede en helt grotesk overpris på flyene, betalt af Danmark direkte som industristøtte. Er dette beløb fortsat del af det "skyldige" beløb?
Den danske våbenindustri var under den kolde krig og senere en lille industri, som var en økonomisk dårlig forretning. Antallet af konkurser i dansk våbenindustri er højere end antallet af ordrer og ansatte.
Måske er en del af forklaringen, at de internationale handelsaftaler af hensyn til "Rigets sikkerhed" generelt undtager våbenindustrien. Som derfor er stort set det eneste frie område for regeringerne, hvor de kan føre en aktiv erhvervspolitik, der ikke kan kaldes konkurrenceforvridende af EU...
 
Snablen i statskassen
Nej til dødens købmand - Andres død skal ikke være Danmarks brød, mener Enhedslisten. Folketingsmedlem Søren Søndergaard siger:
- Bendt Bendtsens forslag lægger op til en stor, stærk og voksende dansk våbenindustri i fremtiden. Er det virkelig den fremtid, vi vil have? I forvejen er den danske våbenindustri involveret i forbrydelser i de besatte palæstinensiske områder og andre steder. Vil vi virkelig leve af andres død?
- Modkøbsaftalerne lugter langt væk af, at våbenindustrien får så store profitter, at man kan lave alle mulige mærkelige aftaler under bordet. I dette tilfælde vil det så føre til en endnu stærkere våbenindustri.
- Hvis den udenlandske våbenindustri skylder Danmark noget, så skal vi hellere bruge pengene til at rydde op efter den samme industri. F.eks. en fond til støtte for de civile ofre efter bombningerne i Afghanistan, til minerydning, eller til genopbygning af Vestbredden og Gaza.
Våbenanvendelse producerer ikke sikkerhed. Det vil klæde den danske regering om den i stedet for at sætte et erhverv permanent på statsstøtte, så i stedet brugte midlerne fra våbenfabrikkernes modkøbsordrer til at fremme civil forskning og udvikling.
Det vil på lang sigt producere mere sikkerhed, end at lade en lille økonomisk ligegyldig branche have snablen i statskassen.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret november 2002 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >