Hvad laver generaler når de bliver pensioneret?

Våbenfabrikker og lobbyfirmaer står parate med lukrative jobs og skatteyderbetalte lønninger.

Af Arne Lund - 2021

Se temaet
image Mange af de generaler, der har været involveret i de senere års skandaler om nepotisme og uduelighed, kommer ikke, efter afskeden med militæret, til at lide nød. Våbenfabrikker og lobbyfirmaer står parate med lukrative jobs og skatteyderbetalte lønninger.

Militæret har i de senere år været hjemsøgt af talrige skandaler i en sådan grad, at den forsvarsvenlige del af befolkningen, er ved at miste tiltroen til militærets øverste ledelse. Til trods for at skandalerne ofte har været forsidestof og bragt flere politikere på glatis, så har skiftende forsvarsministre ikke evnet at rydde op.

Møgsagerne har kort fortalt drejet sig om bedrageri, returkommission, nepotisme, sexchikane, pligtforsømmelse, tjenestemisbrug, inhabilitet, uduelighed, ulovlige forfremmelser og kammerateri - alt sammen i strid med forvaltningsloven. Plus det løse.

Skandalerne omfattede bl.a. departementschefen, forsvarschefen, finansdirektøren, personaledirektøren, stabschefen i Specialoperationskommandoen og chefen for Frømandskorpset. Flere blev fyret, andre blev forflyttet, eller degraderet eller søgte selv væk. Og så var der et par chefer i bygningstjenesten, der røg i fængsel. Det samme gjorde hærchefen.

De fleste afsløringer skyldes det lille netmedie, Olfi.dk, der, siden 2018 har afsløret hvor omfattende det moralske skred i militæret og i toppen af Forsvarsministeriet har været. Og fortsat er, for nogle af de involverede sidder stadig på deres poster.

Undervejs forsøgte tidligere forsvarsminister, Claus Hjorth Frederiksen i Radio 24/7 d. 18.11.2018, at bagatellisere det hele. Mente, at de presseetiske grænser var overskredet.

Skandalerne har været mulige fordi skiftende regeringer i deres iver efter at effektivisere (dvs. spare) den offentlige sektor, har fjernet de kontrolmekanismer, der førhen var i stand til at fange uregelmæssigheder og ulovligheder i opløbet.

Når det har været særlig slemt i militæret, skyldes det den særlige kammeratskabskultur. Mange officerer har fulgt hinanden fra rekruttiden, og siden på officersskolerne. Den danske hær er lille, og officererne kender hinanden på kryds og tværs.

Militærets sager står imidlertid ikke alene, for også i andre ministerier er der sket ting, der pegede på systemfejl, fx forholdene i SKAT og Britta Nielsen-sagen, der har været blandt de dyreste og mest spektakulære. Jesper Tynells "Mørkelygten" og Pernille Boye Kochs "Ansvaret, der forsvandt" viser, at der ikke er tale om enkeltstående hændelser, men om et mønster.


Videre til næste job

Oveni dette, så viser det sig, at en del af de militære chefer, der enten er gået på pension, er smidt ud, eller selv er gået, fortsætter med at spinde guld på deres fortid. Juridisk overtræder de ingen regler om karenstid, for dem har politikerne i årevis afvist at indføre. Tværtimod, så finder en del politikere det i orden, at de bruger deres viden i det private erhvervsliv. "Hvad skulle de ellers lave? Blive gartner?" spørger DF's Søren Espersen.

Seks af de højest placerede officerer har således fået job i de konsulentfirmaer, der bl.a. lever af at rådgive militæret, eller repræsenterer udenlandske våbenfabrikker, der kun har én dansk kunde: Forsvarsministeriet, skrev Altinget d. 21.11.2020.

Forsvarschef Bjørn Bisserup gik i utide på grund af nepotisme og dårlig ledelse. En måned efter blev han ansat som "public affairs director" i lobbyfirmaet Rud Pedersen, der bl.a. har våbenfabrikkerne som kunder: SAAB, BAE Systems, Scania, Thales og Raytheon.

Viceforsvarschef Per Ludvigsen blev i efteråret ansat som seniorrådgiver i Struensee & Co., der sammen med Per Ludvigsen, kort forinden havde lavet en budgetanalyse for Forsvarsministeriet.

Når kontreadmiral Nils Wang snart går på pension, bliver han chef i Naval Team Denmark, en brancheorganisation, der er bindeled mellem militærindustrien og militæret, og hvor han skal sælge militær knowhow til udlandet. Wang "opfandt" den nye flådestrategi med støtteskibe og fregatter, indrettet med fleksible dæk. Skibene er konkurrencedygtige på både pris og funktionalitet.

Tidligere chef for søværnet, Forsvarets Materieltjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste, kontre admiral Finn Hansen, blev strategisk rådgiver i Conxus, et dansk agentur for den amerikanske våbenfabrik Lockheed Martin Corp.

Forhenværende brigadegeneral og vicechef for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Peter Kølby skal lede forretningsudviklingen ved PlastPack Defence i Ringsted.

Generalløjtnant Niels Bundsgaard, også tidl. chef for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse blev tre måneder efter sin afsked, ansat som seniorrådgiver i Terma, der har ansat de tidl. forsvarschef, Tim Sloth Jørgensen og tidl. chef for flyvevåbnet, Ebbe Rosgaard, som seniorrådgivere.

Generalmajor Stig Østergaard Nielsen, tidl. chef for flyvevåbnet, og Arktisk Kommando er ligeledes ansat som senior militærrådgiver hos Rud Pedersen

Desuden arbejder flere tidligere militære chefer som selvstændige konsulenter med bl.a. at rådgive og repræsentere udenlandske våbenfabrikker, som vil sælge isenkram til det danske militær.

Det er ikke kun militærpersoner, der, efter pensioneringen, finder en madskål i et konsulenthus eller i militærindustrien. Også partierne kan være med. Den 1. marts stopper Richard Engelholm, der først var personlige assistent for Lars løkke, og siden 2019 for Jacob Ellemann. Fremover skal han lede forretningsudviklingen i Weibell Scientific, der laver radarer til militæret, hjemme som ude. Engelholm indgår desuden i et udviklingsprojekt med den tyske våbenproducent, Krauss-Maffei, der fremstiller Leopard kampvogne.


Oprustning i Arktis

Problemet med svingdørsansættelserne, er, at der nemt opstår interessekonflikter når den viden de tidligere officerer har erhvervet sig, bruges i det nye job. Det er også derfor de er blevet ansat selvom alle de bedyrer, at de skam ikke vil videregive fortrolig viden. Måske ikke fortrolig viden, men der er jo også andet, der gør dem relevante for konsulenthusene og våbenfabrikkerne. Bl.a. et stort netværk indenfor militæret og i forsvarsministeriet. Det vil være naivt at tro andet.

Når pensionerede officerer er så attraktive, så er det ud fra en forventning om at militærudgifterne vil blive forøget ide kommende år. Presset fra NATO/USA for at Danmark skal afsætte - foreløbig - to pct. af BNP til militæret, vil successivt blive indfriet. Det er der ikke den store uenighed om blandt de fleste partier, det er kun tempoet, der er til diskussion.

I Finansloven for 2021 blev der afsat yderligere 1,5 mia kr. som, ifølge partierne bag forsvarsforliget, hovedsagelig skal styrke militærets tilstedeværelse i de arktiske områder. Den danske militærindustris brancheforening, FAD, har allerede taget hul på gildet, og hvis ikke coronaen var kommet i vejen, så skulle der i maj have været afholdt en konference i Nuuk med temaet "dansk og amerikansk forsvars kapacitetsplaner". Nu er konferencen udskudt til 2022.

Det overvejes - også efter pres fra USA/NATO - at opføre flådebaser på Grønland og på Færøerne, der er udset til at få en central placering i overvågningen af russisk skibstrafik.

Der skal indkøbes luftforsvarsudstyr, sonarer til sporing af russiske ubåde og panserværnsvåben, og de første F-35 ankommer i 2023. De tre fregatter skal evt. udrustes med Tomahawk-missiler, der har en rækkevidde på 2.500 km, og kan udstyres med taktiske kernevåben. "Vi skal kunne forsvare os mod russiske missiler fra Kaliningrad," har Claus Hjorth udtalt flere gange. Et synspunkt, hæren støtter, og som S-regeringen (stiltiende) bakker op om i og med, at den ikke har lagt afstand til hans udsagn. Den burde jo nok spørge om hvad marinen skal med missiler, der kan skyde evt. iranske raketter ned.


Krigsindustrien og EU

De tætte bånd mellem militæret og krigsindustrien er almindelig i NATO-landene. Senest har Joe Biden udnævnt sin mangeårige bekendt og militære rådgiver, Lloyd Austin, til forsvarsminister.

Efter at Austin blev pensioneret for syv år siden efter tjeneste i Irak, Afghanistan og i andre kampzoner, kom han i bestyrelsen af Raytheon-våbenfabrikken - kendt for at fremstille Patriot-missiler.

Under en høring i den amerikanske kongres gav den 4-stjernede general udtryk for, at USA bør gå med i den europæiske forsvarsfond, der skal støtte den europæiske våbenindustris udvikling af nye produkter, som kan gøre dem mere konkurrencedygtige over for amerikanske virksomheder.

EU's militære samarbejdsprogrammer European Defence Industrial Development Programme og European Defence Fund, der er EU's fælles sikkerheds- og forsvarspolitik skal koordinere og øge de nationale investeringer i forskning og forbedre interoperabiliteten (dvs. teknisk harmonisering) mellem de nationale væbnede styrker.

EU’s forsvarsfond vil blive styrket med 100 mia kr. frem til 2030, og "hvis ikke det danske forsvarsforbehold var gældende, da ville der kunne skabes endnu flere arbejdspladser end de nuværende ca. 18.000. Fra 2021 vil en fuldt udbygget Europæisk Forsvarsfond, fremme et innovativt og konkurrencedygtigt forsvarsrelateret industrielt grundlag og bidrage til EU's strategiske autonomi," skriver Johan Moesgaard og Kristian Ersbøll fra Dansk Metal i Altinget d. 21.09.2019.

De samme toner lyder fra radarfabrikken Weibel, der "frygter for at forbeholdet ... underminerer den danske forsvarsindustris muligheder for at få fodfæste på det internationale marked." Weibel satser på produktion af droner, satellitter og radarer til fremtidens luftforsvar og overvågning.

Udstyr, der har en dobbeltfunktion da det også kan anvendes civilt til observation, fx i Arktis med overvågning, kommunikation samt eftersøgnings- og redningsaktioner.

De mange skandaler, nepotismen og inkompetence i militæret og i Forsvarsministeriet, gør det alt andet end betryggende, at den samme personkreds fortsat kan jonglere rundt med store mia-beløb - med eller uden uniform.


Tidligere trykt hos netmediet Solidaritet.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2021 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >