Statslige milliardfejl
i mørkelagt våbenkontrol

Dansk våbeneksport så ud til at være mangedoblet, fordi Justitsministeriet kronisk sjusker med kontrollen.

Af Tom Vilmer Paamand - 2017

Se også:

- Konfliktlande køber dansk
- Skjulte salg af danske våben
- Stor eksport
til Pakistan


<< Bladr >>
image Dansk våbeneksport så pludselig ud til at være mangedoblet, efter en uventet USA-kontrakt for ekstra 4,5 milliarder kroner. Beløbet var ti gange større end forventet, men ingen medier fortalte jubelhistorien.

Og godt det samme - for de store tal skyldtes en simpel slåfejl. Men Justitsministeriet har omhyggeligt indberettet de forkerte tal til EU, hvor de fortsat indgår i resten af verdens statistikker. Fejlen skete i 2014, men er først rettet nu, da den danske stat ikke længere fremviser våbeneksporten i rapporter med en vis grad af forklaring, men skjuler den i svært tilgængelige regneark.

Beløbet for 2013 var et sted mellem 3-5 gange højere end de omgivende år, men ingen embedsmænd undrede sig over det voldsomme udsving. Den statslige statistik kolliderede ellers grundigt med virkeligheden, for branchen selv fremviste samtidig meget dårlige tal. Statens tal domineredes angiveligt af en gigantisk våbeneksport til USA, som helt alene trak grafen i top.


Milliardrod hos Justitsministeriet

"Justitsministeriet har oplyst til EU, at Danmark i 2013 gav udførselstilladelse for militært udstyr til USA i kategori ML 10 m.fl. for en angivet samlet værdi af 727.763.766 Euro. Jeg anmoder hermed om aktindsigt i disse udførselstilladelser til USA, samt i de konkrete tilladelser til fremstilling af nævnte krigsmateriel."
Værdien for dette sære år var sat til 5.800 millioner kroner (782 millioner Euro), og USA stod for 90 procent af dette enorme beløb med en enkelt kontrakt på fem milliarder kroner som salgsværdi af Udstyr specielt designet til militær anvendelse på fly. Da Danmark ikke sælger fly, drejer det sig altså om militære flydele. Sælgeren kan så ikke være andre end Danmarks største våbenpusher Terma - men deres regnskaber viser intet om en sådan milliardhandel.

Uden denne nye mistænkeligt store handel ville tallene ligne de omgivende. Det svenske institut for fredsforskning Sipri har fået forelagt tallene, og virker også forvirrede over de danske tal. Så i stedet for omgående at offentliggøre disse voldsomme tal for våbenordrer til USA, fik Justitsministeriet nu et par opklarende spørgsmål om sagen. De måtte rykkes for svar, indtil en venlig embedsmand endelig ringede og prøvede at slippe fri for undersøgelsen - for var der virkelig grund til, at de brugte deres tid på at tjekke tallene?


Fem milliarder i en simpel slåfejl!

image Han lod sig dog overbevise, og en måned senere ringede han igen - og fortalte at der ganske rigtigt var fundet noget underligt i Justitsministeriets tal. Del-ordren for den nævnte kategori stod opgivet til 675.849.152 Euro, men ved en simpel menneskelig fejl var der smuttet et 5-tal for meget med. Det korrekte tal var altså ti gange lavere - nemlig på kun 67.849.152 Euro, så ministeriets slåfejl var på voldsomme 4,5 milliarder kroner. Kompenseret for dette, dykker statistikken for 2013 ned på 1,3 milliarder kroner, en værdi der mere forventeligt ligger pænt mellem de danske tal for 2012 og 2014.

Justitsministeriets fejlagtige statistiske oplysninger ligger nu i en ny version i de danske arkiver tilføjet ordet "(revideret)". Ministeriet var også flinke nok til at "benytte lejligheden til at sige tak for, at du via din henvendelse har gjort ministeriet opmærksom på, at der havde sneget sig en tastefejl ind". Og hermed fordampede nyheden om 2013s flotte militære handelsstatistik og den voldsomt store enkeltordre til USA.

Fejlen er rettet i Danmark, men de forkerte tal indgår fortsat i EUs internationale statistikker og oversigter, og placerer Danmark højt mellem storsælgende nationer som Polen, Kroatien(!) og Belgien. Og selv om Danmark korrekt optalt heldigvis er meget dårligere til at sælge våben, er disse få våbensalg fortsat for mange.

"The rationale of the EU reports is to inform relevant stakeholders such as parliaments, civil society and EU-citizens in general, in line with the wider endeavour of the EU to promote greater transparency, responsibility and accountability in arms trade. Data published in EU annual reports on arms exports are not collected for other purposes such as guiding subsidies or taxes."
Sagen demonstrerer tydeligt, hvor lidt seriøst Justitsministeriet tager arbejdet med sådanne statistikker. En slåfejl, der i den grad skævvrider statistikken, burde have været opdaget med det samme. Danmarks våben­eksport er under kontrol af politikere, der altså kan have truffet beslutninger ud fra stærkt fejlagtige oplysninger. Milliardfejlen slog en bule i EUs grafer, og har måske også medført opskruede forventninger til branchens indtjening mm.

I 2015 gik det galt med Justitsministeriets regneark igen, men her skjulte fejlen et plus på små 40 millioner kr. Tallene for 2016 regner ministeriet fortsat på, så det roder åbenbart stadig gevaldigt for dem.
Læs også:
Skjulte våbensalg med ambassader som sælgere
Hemmelig kontrakt om danske våben til Pakistan
Konfliktlande køber danske våben
Lidt mere fra tallenes verden...

image Værdien af den nævnte ordre er enorm, men har dog et beskedent fortilfælde i 2010 med en tilsvarende eksport for næsten to milliarder, som det ses i hoppet på grafen øverst.

Forsvars- og Aerospaceindustrien i Danmarks oplysninger lignede mere, hvordan udviklingen reelt gik, men også de skal tages med en skovlfuld salt. Mens FAD fx helt internt i 2009 skrev om en omsætning på 1,6 milliard, pralede de offentligt med 2,1 milliard. FADs tal er så ikke for eksportværdi, men for omsætning, der ser ud til at svinge omkring 2 milliarder kroner de sidste år. Endelig kan opdelingen på år distrahere - for ordren kunne jo komme det ene år, produktionen ske det næste og eksporten det tredje.

De fremlagte tal er drilagtige, for som det meste af den slags statistik er de mere tendens end virkelighed. Hverken de gamle rapporter eller de nye regneark gør meget for at kikke baglæns, og fremvise hvad våbenhandlen reelt viste sig at betyde for samfundsøkonomien - men dansk forsvarsindustri har efter egne tal haft en støt stigende omsætning siden 2006, med et par dårligere år i 2011 og underligt nok også for 2013. Man skal altså være varsom med at bruge disse tal til bombastiske udmeldinger - det er ikke nemt at finde gode tal i krigens verden.


Forvirrende hikke i tabellerne

Medierne har før brændt sig på misforståede overdrivelser. I 2012 lød påstanden fejlagtigt, at: "Den danske våbenproduktion er 12-doblet på 10 år". Tallenenes tendens var dog ikke forkert, men den korrekte beregning er at de dengang "kun" 5-doblede. En tabel var blevet fejllæst som et helt år, men et sted i følgeteksten stod diskret noteret: "De økonomiske oplysninger vedrører alene 2. halvår".
Udenrigsministeriets tal viser altså tendenser, men er så baseret på tidsbegrænsede tilladelser for alt fra 6-24 måneder, hvilket gør statistiske sammenligner år for år besværlige. I grafen øverst over det sidste tiår ses specielt for den første periode en klar rytme, den kunne forklares med at fornyede tilladelser udløste "markante stigninger" hvert andet år.

Dette gav indlysende overskrifter om Stor stigning eller Stort fald, men afspejler nok mere at mange virksomheder har disse toårige tilladelser, der altså fornyes i ryk. En anden distraherende ting er, at optællingen viser tilladelsernes mulige værdi - og altså ikke reelt afsluttede handler. Værdisætningen kan have så mange årsager, men det er på ingen måde givet, at den angivne omsætning nogen sinde blev til virkelige penge.

Hele analysen her er ligesom EUs optælling, og alle tidligere danske tabeller om dette, baseret på tilladelsernes værdi - altså den beløbsramme, der kan (men ikke nødvendigvist bliver) eksporteres for. Siden 2012 er der blevet indført en ny mulighed, nemlig værdi af udført udstyr. Dette tal ligger samlet på nogle få hundrede millioner kroner, og giver altså i endnu mindre grad et reelt billede af våbeneksporten. Alligevel er det den slags usikre skøn, der benyttes til planlægning i Danmark og EU om våben - og eksport i det hele taget.

Som rapporterne skrev: Oplysningerne giver ikke et sikkert billede af værdien af den faktiske udførsel, fordi det ikke er sikkert, at virksomhederne har udnyttet tilladelserne fuldt ud. Samt at Statistics are compiled differently by each Member State: no uniform standard is used. With regard to actual exports authorised by EU Member States, it is important to note that Denmark could not provide these data.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2017 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >