EUs militære dimension

EUs eneste moralsk forsvarlige sikkerhedspolitiske rolle må være økonomisk, politisk og socialt samarbejde - ikke en militær opbygning.

Af Jens Kimby - december 2002

Se temaet
Så er der igen lagt pres på Danmarks undtagelse vedrørende EUs forsvarspolitiske dimension. Undtagelsen er ellers klart formuleret fra Maastricht-traktaten, hvor det hedder at "Danmark deltager ikke i beslutninger der har indflydelse på forsvarsområdet".
Nu kræver Italien, at EU skal have klar besked om rækkevidden af den danske undtagelse. Fra JuniBevægelsens side må det derfor være på sin plads at gøre opmærksom på, at vi ønsker at fastholde denne undtagelse og at vi gør det med klare begrundelser.
EU er på vej til at etablere sig som verdens største våbeneksportør. Størsteparten af denne eksport går til ustabile regimer i den tredje verden, hvor disse våben ofte vil blive brugt til krig og undertrykkelse.
Samtidig er det de ledende EU-landes klare målsætning, at organisationen skal råde over militær kapacitet til brug uden for EU.
Denne tænkning er gammeldags og det modsatte af fredsskabende, fordi næsten alle konflikter nu om dage har deres udspring i etniske, religiøse eller sociale forhold og derfor ikke kan løses med militære midler.
Resultatet kan nemt blive, at EU først tjene penge på at eksportere våben til tredjelande og når konflikter i disse lande løber ud af kontrol, træder EU til med militære midler for at genoprette roen – for skatteydernes penge.
Efter JuniBevægelsens opfattelse skal langtidsholdbar fredsskabelse ske gennem organisationer, der er beregnet til at løse disse opgaver.
Alle EU-lande er medlem af FN, OSCE og Europarådet. Det er langt vigtigere at styrke disse organisationer end at skabe et EU-militær som parallel struktur til NATO.
Skævheden i prioriteringen mellem civile og militære organisationer kan beskrives således:
NATOs budget for år 2000 = 469.000 millioner dollars
OSCEs budget for år 2000 = 134 millioner dollars
Det er vigtigere at forebygge konflikter end at lægge låg på dem gennem en militær indsats fra et EU med stormagtsdrømme.
EUs eneste rigtige og moralsk forsvarlige sikkerhedspolitiske rolle må efter vor opfattelse være: Økonomisk, politisk og socialt samarbejde, men det er ikke den vej de tidligere kolonimagter vil gå.
JuniBevægelsen vil arbejde for at hindre EUs militære opbygning, men vi mener samtidig at Danmark fortsat skal yde bidrag til fredsskabende aktiviteter, men at disse skal foregå på klare mandater fra FN, OSCE eller Europarådet.
Humanitære opgaver skal løses af humanitære organisationer, som skal have tilført tilstrækkelige økonomiske midler.

Jens Kimby er medlem af JuniBevægelsens landsledelse.Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret februar 2002 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >