Tysk grundlov under lup

Tyske menneskerettighedsorganisationer udgiver rapport over den tyske grundlovs faktiske tilstand.

Af Jann Sørensen - juni 2003

Se temaet
Den tyske grundlov er ikke direkte givet af folkets egen fri vilje, men er barn af Tysklands besættelse. Den må karakteriseres som en hensigtsgrundlov, der konstant trues af usalige tyske traditioner bundet ind i en retskontinuitet tilbage til kejsertiden.
Dette kom klart til udtryk ved Forbundsforfatnings-domstolens kendelse den 31/7 1973 (til "Grundlagenvertrag"), der stadig er gældende som princip i fortolk ningen.
Grundloven er derved ikke udviklet kontinuerligt som følge af politiske kampe og forandringer i den forbindelse, men som brud, der er kittet sammen af ufolkeligt juristeri. Strukturer og traditioner forbliver i den døde vinkel.
Derfor har en række tyske menneskerettighedsorganisationer hvert år udgivet en nødvendig rapport over grundlovens faktiske tilstand. "Grundrechte-Report 2003" er bortset fra to indledende artikler af to fremragende jurister opbygget på den måde, at hvert kapitel indledes med den grundlovsartikel (svarende til paragraffer i den danske grundlov) i fuld ordlyd, der så stilles overfor en case-story, der konfronterer de smukke ord med virkeligheden.
Desuden er der
- en kronologisk liste over hændelser i Tyskland, der ignorerer eller bevidst tilsidesætter grundloven
- en omfattende liste over borger- og menneskerettighedsbevægelser
- en kort præsentation af de syv organisationer, der udgiver Grundrechtereport
- en præsentation af forfatterne til bogens indlæg
- en grundig forkortelses-liste
- sidehenvisninger til emner omtalt i bogen.
For fredsbevægelsen er følgende indlæg af speciel interesse:
Hans-Ernst Böttcher, præsident for Landgericht Lübeck: "Karlsruhe (For bunds for fat nings domstolen) holder sig tilbage med en kendelse vedrørende vær nepligten". (til art. 12a)
Dieter Deisenroth, dommer ved forbundsforvaltningsretten: "Præventivkrig mod Irak. Om den juridiske vurdering af en tysk deltagelse i en folkeretsstridig angrebskrig". (til art. 26)
Volker Böge, historiker og konfliktforsker: "Landsforsvar ved Hindukush". (til art. 25)
Desuden er der en grundig gennemgang af farlige tendenser i eu ropæisk juridisk, politi- og efterretningssamarbejde.
Især indskrænkningen af de borgerlige frihedsrettigheder er der fokuseret på. Tyskland presser på med disse tiltag - og har som et af de største lande held med det.
Gennemgangen af det ulovlige samarbejde mellem politi og efterretningstjenester er chokerende læsning.
Læs bogen inden dit EU-parlamentsmedlem.

Se report.humanistische-union.de.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret juli 2003 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >