Tysklands elektroniske krigsførelse

Forbundsværnet aflytter hele verden, og deltager i angrebskrig.

Af Ralf Cüppers fra DFG-VK - februar 2015

Se temaet
Forbundsværnet (Bundeswehr) aflytter hele verden ved hjælp af gigantiske antenneanlæg og satellitter. Aflytningsenhedernes soldater arbejder på skibene Alster A50, Oste A52 og Oker A53 og på panserkøretøjer af Hummel-typen, men helst sidder de i deres sikre bunker i Bramstedtlund, hvor de er beskyttet mod angreb af de aflyttede. Arbejdsdelingen mellem forbundsværnet og andre NATO-allierede stod for alvor sin prøve under NATO-krigen mod Jugoslavien: forbundsværnet oplyste om fjendens stillinger, mens USAs flyvevåben og andre allierede kastede bomber på de udpegede mål.
Forbundsværnet og politikere, der accepterer krig som politisk magtmiddel, kunne på denne måde deltage i krig uden dødsofre blandt forbundsværnets soldater, og uden synlig deltagelse i krigsforbrydelser. Vælgerne, som i stort flertal afskyer krig, kunne på denne måde let vænnes til en tysk skjult krigsdeltagelse. Fordi soldaterne sidder i Bramstedtlund, kan politikerne lyve over for deres vælgere om, at der ikke er tyske soldater i krig. Forbundsværnets enhed for elektronisk krigsførelse EloKa har opnået særlig kompetence på efterretningsområdet. Det er et selvstændig bidrag til NATOs krigsforbrydelser, og fordi dette er uundværlig for NATO, kan Tyskland gennemtvinge militære specialinteresser. "Vores krigsskueplads er det elektromagnetiske spektrum, det er som bekendt er usynligt og overalt" siger en EloKa-soldat.
Nogle af EloKas enheder findes tæt ved Danmark grænse i Stadum og Bramstedtlund, EloKaBtl 911, og i grænselandet ved Belgien i Daun/Eifel, EloKaBtl 931. Anterra-anlægget ved Daun har kun fem antenner i en ring på 80 meter i diameter, og måler derfor med mindre nøjagtighed end storesøsteren ved Bramstedlund. I Bramstedtlund råder EloKa over det største Wullenwever-antenneanlæg med 36 antenner anbragt i en ring på 410 meter i diameter, som kan lokalisere enhver radiobølge. Når anlægget har identificeret en radiobølge som fjendtlig, kan senderens koordinater med det samme videregives til en kampdrone, der kan udslette den med en Hellfire-missil.
Politikere kalder gerne forbundsværnet en "Parlamentsarmé", fordi den kun må deltage i krig på beslutning af vore valgte politikere i parlamentet. Demokratiske afgørelser kræver tid til information, diskussion og beslutning. Men militære afgørelser ved elektronisk krigsførelse træffes automatisk af computere med lysets hastighed. Krige i det 21. århundrede tilrettelægges og gennemføres uden politisk kontrol - mål og interesser drøftes ikke åbent. Når først der er installeret computersystemer, kan de militære ledere, admiraler og generaler, ikke længere selv træffe en beslutning eller omgøre en ordre. Afgørelsen bliver truffet ved computerlogik. Officielt har Tyskland ikke deltaget i krigene mod Libyen og Syrien.
Men forbundsværnets enheder for elektronisk krigsførelse, EloKa Bataillon 911 Bramstedtlund, aflytter og evaluerer radiosignalerne, og stiller resultaterne til rådighed til krigsformål for NATO-allierede - samt fx islamistiske modstandsbevægelser i borgerkrigen mod Gaddafis og Assads sekulariserede regeringer. EloKa-soldater har med stolthed blæret sig med, at de altid havde vidst hvor Gaddafi opholdt sig, og de har videregivet koordinaterne, så han kunne blive myrdet. Målrettet henrettelse af en regeringschef er en krigsforbrydelse, og måske er EloKa-pralhalsenes udsagn kun pjat, som fx udsagnet om at "Libyen ist erledigt und jetzt machen wir Syrien fertig". Forbundsdagsmedlem Ulla Jelpke stillede en forespørgsel i parlamentet, og forbundsregeringen måtte bekræfte, at EloKaBtl 911 i Bramstedtlund aflyttede kommunikation i Syrien som led i elektronisk krigsførelse mod Syriens regering. Dette er sket på trods af Angela Merkels udsagn om, at Tyskland ikke ville deltage i krig mod Syrien. Ulla Jelpke siger om forbundsregeringens svar på hendes spørgsmål, at forbundsværnets aflytningsangreb torpederede chancen for en fredsløsning i Syrien.
Forbundsværnets enhed for elektronisk krigsførelse i Bramstedtlund aflytter og evaluerer på samme måde radiosignaler i Ukraine, og stiller resultaterne til rådighed til krigsformål for den ukrainske regering. Forbundsværnet har rekrutteret indvandrere med russisk og ukrainsk som modersmål til at oversætte radiomeldingerne. På den måde er forbundsværnet med i krigen mod russerne i Østukraine, uden at vores parlament har besluttet dette. Samtidig observerer tyske LUNA-droner i Østukraine, angivelig for at sikre våbenhvilen. På den måde kan forbundsværnet uden parlamentarisk kontrol forfølge egne mål, og således forblive uden for offentlighedens kontrol.
Den påbudte adskillelse af civile og militære efterretningstjenester er en konsekvens af nazi-tiden, hvor militæret blev misbrugt mod civilbefolkningen og især jøderne i Tyskland. Men dette samarbejdsforbud bliver blødt op ved hjælp af EloKa, der arbejder sammen med "Bundesstelle für Fernmeldestatistik" som er en camoufleret betegnelse for den civile efterretningstjeneste BND, der begge benytter anlægget i Bramstedtlund. "Vi er ikke en efterretningstjeneste, men vi arbejder tæt sammen med efterretningstjenesten BND", tilstod general Kriesel fra flyvevåbenet, der i 2008 var overordnet befalingsmand for 700 EloKa-soldater. Andre 750 soldater er udkommanderet til "Amt für Militärkunde" som er endnu et dæknavn for den civile efterretningstjeneste BND.
De benytter EloKas tekniske udstyr og militære personel, men som civil efterretningstjeneste udarbejder de rapporter til det civile Bundeskanzleramt som grundlag for beslutninger, som forbundsregeringen skal træffe. På den måde træffer politikerne afgørelser efter militærets anbefalinger og ikke omvendt, selvom den demokratiske grundlov fastslår, at militæret skal være underordnet de politiske beslutninger. Elektronisk krigsførelse bidrager til, at den tyske befolkning, som ikke ønsker krig, alligevel deltager i krig. Der er ikke synlige krigsforbrydelser, og det er ikke tyske soldater, som bliver dræbt i skyttegravene. Da EloKa-soldaterne dræber fra deres sikre bunker i Bramstedtlund, og ikke sidder i en iøjnefaldende Hummel kampvogn fyldt med antenner tæt ved fronten, kommer der heller ikke længere døde soldater hjem i zinkkister. Ofrene er langt væk og sammenhængen med EloKa-soldaternes ugerninger er usynlig. EloKa-soldaterne er måske ikke selv bevidste om, at deres gerninger foran computeren er en krigshandling.
På den måde har forbundsværnets krigsdeltagelse ingen følger for vores befolkning her i landet. Men forbundsværnets oprustning med cyberkrig, droner og elektronisk krigsførelse er en yderlige optrapning af risikoen, for vi kommer i krig og vil dø af det.
EloKa vil bestemme målene, og eksekvere drabsordrerne automatisk med droner - deres hangar står allerede klar på Jagel Flyveplads. Men ofrene vil sandsynligvis prøve at skyde tilbage på Jagel-Bramstedtlund-Stadum-Flensborg-området. Krigen begynder herfra. Vi bør afskaffe forbundsværnet for at sikre freden.

I protest gennemførte tyske fredsorganisationer Påskemarchen 2015 den 3. april klokken 12 fra KZ-lejrens mindested Ladelund til EloKa hjemsted Bramstedtlund
Få yderligere oplysninger på tysk om Elektronischer Kampführung på:
BundeswehrAbschaffen.de/eloka.htm


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret februar 2015 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >