Historieløshed?

Oberst Jens Christian Lund har problemer med at huske fortiden.

Af Tom Vilmer Paamand - april 2003

Se temaet
Jyllands-Posten og andre aviser har forsægt at skabe en debat om hvad de kalder for "68-generationens magtovertagelse". Det er blandt andet et opgør med fredsaktivisterne. En artikel fortæller om oberst Jens Christian Lund:
 
... I sine foredrag gør han meget ud af at beskrive 68-generationens magtovertagelse i det danske samfund, og han forbløffes stedse over, at han aldrig møder nogle, som dengang demonstrerede mod atomvåben, var aktive foran Verdensbankens møde i København eller havde Maos lille røde som lommebibel.
»En møgbog,« kommer det prompte fra obersten: »Ingen vil i dag erkende deres engagement. Det er grundigt fortrængt. Hvorfor tier de stille med det? Det var en generation, som var påvirket af en totalitær tankegang, og mange af dem tilhørte så absolut de bedst begavede herhjemme.
Jeg hilser med tilfredshed den kommende videnskabelige undersøgelse af koldkrigsperioden i Danmark. ...

 
Artiklen blev omgående imødegået af Aldrig Mere Krig, da vi kender obersten og ved, at hans udtalelser ikke helt svarer til virkeligheden. Jyllands-Posten ønskede ikke at korrigere, så i stedet blev nedenstående venlige opfordring sendt direkte til obersten, der desværre ikke har svaret:
 
Kære oberst Lund
 
Det gør mig ondt at se, at din hukommelse er begyndt at svigte. Jeg lagde faktisk mærke til det allerede da vi mødtes i 1999, hvor jeg mener at huske, at du havde problemer med fx størrelsen af de danske forsvarsudgifter og de danske lagre af klyngebomber - men min hukommelse er heller ikke altid for god.
Når jeg skriver, er det på grund af interviewet i Jyllands-Posten lørdag, hvor du er citeret for at slå fast, at ingen i dag vil erkende deres engagement. Du kan kategorisk ikke huske nogensinde at have mødt nogen, der vil erkende, at de en gang i fortiden protesterede mod atomvåben. Samtidig praler du interviewet igennem med din gode hukommelse.
Her er det, at jeg bliver nervøs på dine vegne. For ovennævnte møde i 1999 var arrangeret af foreningen Aldrig Mere Krig, hvor du blev præsenteret for en gruppe mennesker, der nøje svarer til dem du nu fortæller, at du aldrig har mødt.
Deltagerne i vores lille debatmøde er ikke historieløse, og vi skammer os ikke over en aktiv fortid, hvor vi blandt meget andet protesterede mod atomvåben. Her er intet fortrængt, men der er meget at lære af. Og det eneste vi fortryder, er at vi ikke har gjort mere. Dette møde har du åbenbart fuldstændig glemt igen.
Når mennesker får problemer med at huske, er der en række metoder, der kan hjælpe. Det kan fx være at høre stemmer fra fortiden igen og røre ved autentiske ting. Jeg har heldigvis vores møde med dig på bånd, og har også lidt plakater og andet om det. Du er velkommen til at kontakte mig, så vi sammen kan forsøge at få din hukommelse i gang igen.
Interviewet var meget passende markeret med "Historieløshed?". Jeg kan nu meget bedre forstå dit behov for en kommende videnskabelig undersøgelse af koldkrigsperioden, hvor historikere kan hjælpe dig med at genvinde andre dele af din glemte fortid.
Jeg håber, at du enten vil kontakte mig eller finde hjælp andet steds. Det vil være synd, hvis din faktiske viden om en spændende periode i Danmarkshistorien skal gå tabt.
 
Med venlig hilsen Tom Vilmer Paamand - Aldrig Mere Krig
 
December 2003 sendte Jens Christian Lund overraskende undertegnede et meget neutralt elektronisk julekort. Oberstens problemer med hukommelsen lader dog fortsat til at være aktuelle, for kortet blev først afsendt efter jul.
Marts 2009: Desværre lader hans hukommelsesproblemer til fortsat at være ubehandlede. Jens Christian Lund var inviteret til at debattere forsvarspolitik med undertegnede ved et møde arrangeret af LO-Århus, men mødet måtte afholdes uden obersten, der helt havde glemt det...


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2017 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >