Protester mod USAs missil-skjold

Kom med i det folkelige pres, vi vil lægge på politikerne.

Af Finn Ekman

Se temaet
Have you gotten agreement from England and from Denmark to upgrade those two first radars?Have you gotten agreement from England and from Denmark to upgrade those two first radars?
Svar fra Secretary of Defense William Cohen, den 24. marts 2000:
"We haven't even sought agreement at this point. We're going through the educational process and I think we're having some pretty substantial, positive signs."


USA forbereder et missilforsvar, selv om det strider mod indgåede aftaler, ABM-traktaten, og provokerer til ny oprustning. For at gennemføre dette "Missilskjold" kræves udvidelse af flere radarstationer, bl.a. Thuleradaren i Grønland, som forudsætning for hele systemet.
Den danske regering og det grønlandske Landsstyre er derved kommet under pres. Flere politikere, også i Grønland, har taget klart afstand fra USAs planer.
Fredsorganisationer over hele verden har protesteret og kalder til aktion. Den danske regering er tavs. Lad os bryde tavsheden og kræve at Danmark siger klart nej til denne oprustning. Lad os medvirke til nedrustning.
 
Arbejdet fortsættes, indtil den danske regering og det grønlandske landsstyre melder klart ud overfor USA. Grønland skal ikke være bombemål. USAs nationale missilforsvarsprojekt, NMD, vil føre til øget militær oprustning, især på det atomare område.
Derfor skal flere inddrages i modstanden. Det kan gøres ved afholdelse af høringer om de problemer, som skabes ved et brud på ABM traktaten, som vil være konsekvensen af etableringen af "Missilskjoldet".
Vi vil invitere til andre aktiviteter, der kan samle fredskræfterne. Derfor, hvis du er interesseret i at deltage i det folkelige pres, vi vil lægge på politikerne, så giv os mulighed for at kontakte dig:
 
Fredsbevægelsens Koordineringsgruppe
Kontakt: ekman@post10.tele.dk


Nyttige links
Hvem er Fredsbevægelsens Koordineringsgruppe?
 
- et samarbejde mellem følgende landsdækkende fredsorganisationer:
Aldrig Mere Krig, Fredsskattefonden, Islamisk forening for Fred og Miljøbevarelse, Kvinder for Fred, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Kunstnere for Fred, Læger mod Kernevåben, Militærnægterforeningen samt Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed.

 
Fredsbevægelsens Koordineringsgruppe har været aktiv i kampen mod atomvåben, antipersonelminer, brug af børnesoldater, og militærnægtelse - samt har udarbejdet alternativt materiale til det sidst indgåede forsvarsforlig.Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret oktober 2000 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >