Missilforsvar for global kontrol

Missilskjoldet skal ikke kun beskytte USA mod angreb - det skal også beskytte USAs egne masseødelæggelsesvåben.

Af Arne Hansen - maj 2003

Se temaet
I øjeblikket er der åbenbart mange mennesker i den rige verden, der er blevet så bange og kyniske efter mediestuntet den 11. september 2001, at de åbenbart er parat til at overlade deres egen og dermed verdens sikkerhedsmæssige skæbne til Bush-klikens magtliderlige mænds imperialistiske stjernekrigsprojekt.
Det kaldes godt nok beskedent for et missilforsvar, men reelt skal det cementere USAs militære eneherredømme gennem at give USA den usårlighed, som er en forudsætning for at kunne angribe omkostningsfrit, når det anses nødvendigt for at kunne varetage egne nationale interesser - for eksempel i råderetten over verdens ressourcer og i indretningen af verden i den igangværende globaliserings-æra.
Missilskjoldet er en integreret del af stjernekrigsprojektet, som drejer sig om, at USA vil skaffe sig absolut kontrol over verden og dens ressourcer med brug af rumbaserede offensive våbensystemer - også evt. til forebyggende angreb.
Missilskjoldet skal ikke kun beskytte USA mod angreb med masseødelæggelsesvåben, det skal også beskytte USAs egne masseødelæggelsesvåben mod angreb. Vasalstaten Danmark er blevet bedt om reelt at sige betingelsesløst ja til dette stjernekrigsprojekt i løbet af meget kort tid - skal vi finde os i det?
 
Strukturel vold
Med starten af Irak-krigen føler jeg mig bekræftet i, at den nuværende Bush-administration opfatter sig som repræsentanten for Guds udvalgte folk med ret til at herske over hele verden, som de nu med deres konservative magttænkning mener det er bedst for alle, men i praksis kun for den amerikanske økonomiske og politiske elite.
Man bruger udbredelse af demokratiets og markedsøkonomiens velsignelser som legitimering, men USA og især de store koncerners økonomiske interesser er den reelle årsag på grund af deres indflydelse på det politiske liv blandt andet gennem valgstøtte.
Nu er Irak besat indtil der kan vælges en USA-venlig vasalregering, der vil acceptere amerikanernes privatisering af olien, så den kommer på amerikanske hænder og en amerikansk militærbase, som kan bruges som stok i Mellemøsten. Dog er det godt, at USA nu vil trække sine baser ud af Saudi Arabien. Specielt da USA ikke plejer at forlade sine baser igen - se bare Thule.
Krigen mod Irak kom, så nu må vi så holde Bush-regimet fast på dens begrundelser for krigen. Vi vil se de masseødelæggelsesvåben, vi vil have dokumentation for forbindelsen til 11. september-terroristerne. Vi vil kræve at irakerne får lov at udvikle et demokrati, og at de får støtte hertil, men ikke styret af USA olie-interesser.
Fredsbevægelsen må holde ver densopinionen i gang med at presse både amerikanske og europæiske og alverdens (valgte) politikere til at samarbejde ud fra indsigt i fælles interesser, så oprustning og våben - i det mindste masseødelæggelsesvåben - bliver opfattet som ressourcespild og uetisk.
Det lyder jo utopisk i dag, men det er fordi vi er blevet så vant til at se bort fra den strukturelle vold med dens 100.000 daglige ofre på grund af fattigdommens sult og sygdom som malaria og AIDS og de riges ligegyldighed - og på grund af konservative holdninger i de fleste lande til specielt kvindernes lidelser.
Den 11. september 2001 døde der 3.000 mennesker som følge af fanatiske terroristers afskyelige direkte vold mod personer. Men den indi rekte strukturelle volds 100.000 dødsofre - også denne dag - blev ikke nævnt i medierne.
Det er tabu i den offentlige debat på trods af, at den stadig mere ulige fordeling af magt og ressourcer, som er årsag til den strukturelle volds dødsofre, også er den egentlige baggrund for at nogen kunne hitte på terrorangrebet mod symbolerne på dem, der har magten - og dermed ansvaret for omfanget af den strukturelle volds lidelser, frustrationer, had og overdrevne fjendebilleder og religiøst opium.
 
En global antikrigsopinion
Fredsbevægelsens modstand mod krig, den direkte personlige villede vold, må indarbejdes og samarbejdes med andre globale bevægelsers og hjælpeorganisationers mål om en mere globalt solidarisk fordelingsmæssigt retfærdig og mere mangfoldig og ligeværdig verden uden fjendebilleder.
Det er nemlig en forudsætning for en varig positiv fred uden den vold og tvang, som netop er kendetegnet ved det negative amerikanske fredsprojekt, som Bush-regimet er gået i gang med at realisere med støtte fra Blair og Fogh.
Til gengæld skabte Bush kluntede politik og Rumsfelds udfald en global antikrigsopinion, som er enestående og spørgsmålet må være hvordan alle de kræfter, der blev vakt til live nu, bliver brugt konstruktivt til at fremme en holdbar global fred og retfærdighed på en demokratisk måde, altså en positiv fred.
En ting er sikkert, det går ikke af sig selv og vi skulle ikke gerne have behov for hjælp fra Bush-admini strationen endnu en gang med en uprovokeret angrebskrig for at provokere verdensborgerne til at handle. For vil vi undgå krig på længere sigt, så skal vi nemlig ikke blot være imod krig, men være for en positiv fred med fravær af både personlig vold som for eksempel krig, men også fravær af strukturel vold.
Det vil sige fravær af al den dybest set unødvendige nød og elendighed og død med dens 100.000 daglige ofre, som i sidste ende er forårsaget af et voldsomt ulighedsskabende og undertrykkende globalt samfundssystem - også kaldet globaliseringen. Men vi skal ikke blot være antiglobalister. Vi må tænke internationalt og i globale løsninger på globale problemer. Det er det eneste holdbare på længere sigt.
 
Absolut kontrol
Kina kræver et traktatfæstet FN-forbud mod militarisering af det ydre rum, men USA er imod. Det må om noget fortælle os, at Bush-kliken satser på at bruge rummet til at kontrollere verden.
Missilforsvaret er blot det første skridt og USA vil derfor forhindre andre i at forsøge sig med det samme. Som supermagt ønsker USA sig imperiets ret til absolut sikkerhed, og derfor må alle andre lande leve i absolut usikkerhed undergivet imperiets luner.
Vil vi acceptere tingenes tilstand med at underkaste os det amerikanske imperiums tvungne orden? Det er hverken sagligt eller etisk en holdbar løsning. Derfor må vi straks fortælle regeringen, at den må gå imod opgradering af Thule-radaren, da sagen er for dårligt oplyst.
Danmark må rådføre sig med resten af verden før vi tager et så skæbnesvangert skridt, der har konsekvenser for hele verden og som gør Grønland til bombemål. Vi kan få meget større sikkerhed for hele verden ved at bruge pengene på social udvikling.
I det mindste må regeringen stille nogle skrappe betingelser, som kan få Bush-administrationen ud af busken, og fortælle alverden hvad de pønser på, og støtte kravet om et afmilitariseret ydre rum.
I forlængelse heraf må vi samtidigt kræve afskaffelse af alle masseødelæggelsesvåben - USAs såvel som Nordkoreas, Israels, Kinas, Indiens, Pakistans mm. ligesom Iraks.
Og vi må samarbejde med de amerikanske fredsbevægelser som f.eks. "Global network against weapons and nuclear power in space" der har dokumenteret, at den amerikanske rumfartsorganisation nu altovervejende arbejder med militære problemstillinger.
Og vi må samarbejde med den engelske "Trident Ploughshares", hvor den danske fredsaktivist Ulla Røder har arbejdet i flere år. Det er fredsopinionen i disse lande, det drejer sig om at give vores bidrag til at styrke, ved at de også kan henvise til vores indsats.
Organisatorisk ved jeg ikke hvordan det vil gå nu, men det er vigtigt at der bliver en koordination med det nye ad hoc netværk "Ingen krig mod Irak" (nu "Nej til krig") og så den gamle fredsbevægelses grupper, bl.a. igennem det nyoprettede Danmarks Fredsråd, som tager udgangspunkt i Haag-appellen.
 
Aktivt mod stjernekrig
Et mål der ligger lige for en organiseret fredsbevægelse er at hindre genvalg af Bush gennem at sikre koordination med den amerikanske freds og miljøopposition.
Og vi må starte med det samme ved virkeligt at gå imod at Danmark siger ja til at lade Bush få lov til betingelsesløs opgradering af Thule-radaren til sit stjernekrigsprojekt.
Den danske fredsaktivist Ulla Røder har jo med sin stjernefredslejr ved den engelske pendant til Thule Fylingdales allerede vist vejen. Desværre sidder Ulla Røder i øjeblikket fængslet i Cornton Vale i Skotland, fordi hun gjorde sit til at nedruste den engelske krigsmaskine inden Irak-krigen ved meget konkret at smadre snuden på et Tornado jagerfly med en hammer. Hun risikerer nu op til 20 års fængsel eller udvisning. Ikke alle pacifistiske fredsgrupper kan acceptere Ulla Røders hærværk mod eller nedrustning af masseødelæggelsesvåben.
Selv argumenterer Ulla Røder med, at den internationale domstol i Haag i en kendelse fra 1996 har kendt masseødelæggelsesvåben som atomvåben ulovlige, fordi disse våben ikke skelner mellem civile mennesker og militære mål, og så længe der ikke er fare for en hel befolknings udslettelse.
Og desuden at Nürnbergs Krigsforbryderdomstol efter 2. Verdenskrig stadfæstede, at alle har ansvar og pligt til at sige fra, når myndighederne begår ulovligheder - og altså ret og pligt til at begå civil ulydighed. Ulla Røder mener selv, at hendes nedrustning af atomubåde og sidst Tornadojageren på vej til Irak var legitim civil ulydighed.
Aktuelt mener jeg, at det vigtigste lige nu at få fortalt alle om hvad stjernekrigsprojektet går ud på - USAs absolutte kontrol over verden med brug af rumbaserede våbensystemer. Det amerikanske missilforsvar er blot en ny indpakning af USAs imperialistiske stjernekrigsprojekt.
Vi må afsløre det bedrag, der ligger i den salamitaktik som USA og dens medløbere i den danske regering bruger, med kun at ville snakke om stjernekrigsprojektets aktuelle første trin - det jordbaserede missilskjold.

Teksten er fra et oplæg maj 2003.
Hent også Informatíons store tillæg "Fredens missiler" på www.information.dk.
Læs mere på "Trident Plough shares" på www.tridentploughshares.org, "Global net work against weapons and nuclear power in space" på www.space4peace.org og især på Arne Hansens egne sider på www.positiv.FRED.dk.Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret juli 2003 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >