Et forbud mod landminer

Spørgsmålet om brug af antipersonel-miner, som har til formål at lemlæste, udvikler sig til et af vor tids største humanitære problemer.

Af Kvinder for Fred - april 1996

Se temaet
Den 10/10.95 fremsatte SF forslag til Folketingsbeslutning om forbud mod antipersonel-miner.
Det hedder heri bl.a.; "Folketinget opfordrer regeringen til snarest og inden den 1. januar 96 at forbyde antipersonelminer og til i den forbindelse at gennemføre et forbud mod enhver produktion af og handel med færdigproducerede antipersonelminer eller halvfabrikata til fremstilling af sådanne miner".
Forslaget var til 1. behandling 17/11. Det blev videresendt til Folketingets forsvarsudvalg, der kan blive en syltekrukke, hvis vi ikke protesterer kraftigt.
FN-konferencen 1 oktober 1995 om forbud mod landminer/stramning af brug af landminer blev afbrudt. Konferencen genoptages 15-19 januar og afsluttes 22/4-3/5 96.
Vi kræver, at de danske forhandlere arbejder for et totalt forbud mod landminer:
Direktør Henning John Jensen, våbenfabrikken NIRO-BOLA, Sydmarken 46, 2860 Søborg, meddelte i Politiken 9/8.95, at NIRO-BOLA er underleverandør til en tysk våbenfabrik, der producerer søminer.
Om "Honeywell A/S", Lyngby Hovedgade 98, oplyser Aldrig Mere Krigs våbenregister, at "Honeywell"s amerikanske moderselskab arbejder med mine-elektronik. l Militærteknisk Forenings Meddelelsesbrev nr. 4, 1991 annoncerer "Honeywell" med produkter som "mine sensors" og "mine neutralization ".
Den 20/5. 92 blev i Folketinget vedtaget en ny 16 til Lov om Krigsmateriel, hvorefter enhver arbejder kan nægte at påtage sig arbejde i våbenindustrien, uden at det får indflydelse på hans ret til dagpenge og øvrige sociale ydelser.
Det er på tide, at den lov bliver brugt af arbejderne på de danske våbenfabrikker.
 
KVINDER FOR FRED 


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 1996 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >