Hvor er fjenden?

Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 af 8. december 1995

Holger Terp

Se temaet
Der er ikke nogen som overhovedet ved, hvor mange penge skiftende regeringer har brugt til militærudgifter i Danmark de sidste 35 år.
Danmark følger ikke NATOs regnskabspraksis. Pristalsreguleringer vedrørende våbenanskaffelser fremgår ikke, ligesom fordele såsom manglende betaling af vægtafgift heller ikke er indregnet.
Der mangler en regnskabsoptilling af, hvorledes midlerne fordeles: til værnene, humanitære opgaver, til NATO, FN, WEU, EU osv. En række militærrelaterede udgifter f. eks. militærnægteradministrationen betales over Indenrigsministeriets budget. Endvidere er forsvarsudgifterne ikke skårt ned som det ellers er tilfældet med en lang række andre ministeriers budgetter.
Disse mangler ses tydeligt i Aftale om forsvarets ordning, som er navnet på den blankocheck, der hvert femte år udskrives til det danske forsvar. Aftalen er blot en fortsættelse af tidligere aftaler. Alt drejer sig om økonomi og materialeanskaffelser og der er ingen af forligsparterne der spørger: Hvor er fjenden?

Læs selv Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 med noter og kommentarer ved Holger Terp.
Aftalen er indscannet og oveført med OCR. Den ligger her som PDF.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1998 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >